Zygmunt Lubicz-Zaleski (1882–1967) – i jego przyjaciele z lat studenckich

Małgorzata Willaume

Streszczenie w języku polskim


Tekst poświęcony jest młodzieńczym latom Zygmunta Lubicza-Zaleskiego (1882–1967). Z. Lubicz-Zaleski, intelektualista i humanista, rozpoczął edukację na Politechnice Warszawskiej, a następnie kontynuował ją w Szkole Sztuk Pięknych. Podczas studiów związał się z konspiracyjnym Związkiem Młodzieży Polskiej „Zet”. W 1904 r. aresztowany i osadzony w Cytadeli, po uwolnieniu znalazł się na emigracji w Paryżu. Na młodzieńcze poglądy i wybory życiowe Zaleskiego duży wpływ wywarli:  Zenon Przesmycki, Stanisław Posner, Tadeusz Makowski.


Słowa kluczowe


Zygmunt Lubicz-Zaleski; Stanisław Posner; Związek Młodzieży Polskiej „Zet”; Towarzystwo Artystów Polskich w Paryżu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kiepurska H., J.T. Purwin (1879–1912), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 29, Wrocław 1986.

Lubicz-Zaleski Z., Dziennik nieciągły (1904–1925), oprac. M.Willaume, Paryż – Łódź 1998.

Pacholczykowa A., S. Posner (1868–1930), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 27, Wrocław 1983.

Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1978.

Romer E., Pamiętnik paryski 1918–1919, Wrocław 1989.

Stanisław Gieysztor, https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Gieysztor [dostęp: 10.01.2017].

Śladkowski W., Emigracja polska we Francji 1871–1918, Lublin 1980.

Śladkowski W., Opinia publiczna we Francji wobec sprawy polskiej w latach 1914–1918, Wrocław 1976.

Wereszycki H., Historia polityczna Polski 1864–1918, Kraków 1981.

Ziejka F., Paryż młodopolski, Warszawa 1993.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/f.2015.70.135
Data publikacji: 2017-06-07 13:39:47
Data złożenia artykułu: 2017-04-03 21:24:08

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Małgorzata Willaume

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.