Konferencja „Lublin 1317 – narodziny miasta europejskiego. Lublin 1317 – Die Geburt einer europäischen Stadt. Lublin 1317 – the origins of an European city”, UMCS, 26–28 czerwca 2017

Andrzej Pleszczyński

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/f.2017.72.245
Data publikacji: 2018-07-03 08:47:32
Data złożenia artykułu: 2018-02-03 19:24:51

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Andrzej Pleszczyński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.