Dzieje Lublina w popularnej syntezie na siedemsetletnią rocznicę lokacji miasta. Lublin. 700 lat dziejów miasta, red. G. Figiel, R. Szczygieł, W. Śladkowski, Lublin 2017, ss. 369

Wojciech Michalski

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/f.2017.72.261
Data publikacji: 2018-07-03 08:47:33
Data złożenia artykułu: 2018-03-09 19:13:45

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Wojciech Michalski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.