Autor - szczegóły

Borowik, Bogdan, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Humanistyczny, Polska