Autor - szczegóły

Gawron, Jan, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Humanistyczny, Polska