Autor - szczegóły

Bradliński, Kamil, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 74 (2019) - Sprawozdania z konferencji
    Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kodyfikacja prawa w II Rzeczypospolitej – sukcesy i porażki”, Lublin, 10 maja 2018 r.
    Szczegóły  PDF