„Reakcja na realność świata”. Elaborat Donata Kirscha jako przyczynek do dyskusji o nowej prozie lat siedemdziesiątych XX wieku

Przemysław Kaliszuk

Streszczenie w języku polskim


Autor analizuje esej Donata Kirscha Elaborat – debiuty lat siedemdziesiątych. Ten niezbyt szeroko znany pisarz lat siedemdziesiątych XX wieku opisuje nurt występujący pod nazwą „młoda proza”. Swój dyskurs opiera na charakterystycznej dla modernizmu strategii różnicowania, czerpie inspiracje z awangardowych koncepcji literatury. Odwołuje się także do leksyki Michela Foucaulta. Twierdzi, że nowoczesność uniemożliwia posługiwanie się językiem, lecz zarazem rekompensuje ten stan za pomocą literatury.

Słowa kluczowe


nowoczesność; polska proza; Henryk Bereza; Donat Kirsch; awangarda

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brak bibliografii
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2013.31.0.25
Data publikacji: 2015-07-15 00:48:47
Data złożenia artykułu: 2015-07-14 21:43:59

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Przemysław Kaliszuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.