Funkcje i przykłady przysłów, sentencji i pieśni jako wzorce poezji ludowej w powieści historycznej Otczyj switylnyk Romana Fedoriwa

Anna Krzywicka-Ustrzycka

Streszczenie w języku polskim


Głównym celem artykułu jest wskazanie funkcji, jakie pełnią w powieści historycznej formу poezji ludowej, jakimi są przysłowia, sentencje i pieśni. Wymienione w pracy związki frazeologiczne
(często porównane z innymi językami) kształtują nastrój utworu i ożywiają powieść. Przysłowia i sentencje sprawiają, że wypowiedzi bohaterów są bardziej przekonywujące. Obok przysłów i sentencji w pracy opisane zostały pieśni ludowe, które również spełniają ważną rolę charakteryzowania postaci, określania ich nastrojów oraz pragnień.

Słowa kluczowe


frazeologia; przysłowia; sentencje; pieśni

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


Зубачин Ф., Роман Федорів: Увіходжу в арканове коло, „Молодь України”, 30 червня 1977.

Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959.

Літературознавчий словник-довідник, ред. Р. Т. Грм’як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко, Київ 1997.

Мацько Л. І., Кадомцева Л. О., Кононенко П. П., Сидоренко О. М., Українська мова, Київ 1995.

Müldner-Nieckowski P., Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.

Пономарів О. Д., Стилістика сучасної української мови, Київ 1992.

Словник фразеологізмів української мови, уклад. В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк, В. В. Дят-чук та інші, Київ 2008.

Українська афористика X–XX ст., упор. Р. Коваль, В. Шевчук, М. Михальченко, Київ 2001.

Українські народні прислів’я та приказки, ред. В. Бобкова, Й. Багмут, А. Багмут, Київ 1963.

Українські пісні. Збірник, упор. В. Флячок, Львів 2005.

Федорів Р., Отчий світильник, Львів 1976.

Шевченко Л. Ю., Різун В. В., Лисенко Ю. В., Сучасна українська мова, Київ 1996.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2013.31.0.69
Data publikacji: 2015-07-15 00:48:48
Data złożenia artykułu: 2015-07-14 22:55:44

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Anna Krzywicka-Ustrzycka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.