Hiperhiponimiczne stosunki w rzeczownikach-zestawieniach w ukraińskiej terminologii

Larisa Y. Azarova, Ludmila A. Radomska

Streszczenie w języku polskim


W tym artykule są rozpatrywane relacje między składnikami semantycznymi rzeczowników, które stanowią część ukraińskiej terminologii. Na podstawie zależności hiponim – hiperonim i hiperonim – hiponim rzeczowniki klasyfikowane są do grup semantycznych, określona zostaje specyfika takich zestawień oraz hierarchia członów tworzących zestawienia.

Słowa kluczowe


rzeczownik-zestawienie; hiper-hyponymiczne stosunki; hyperonym; hyponym

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Busel V. T., Big Glossary of the Ukrainian language, Kiev Irpen 2005.

Chorna O. V., Ukrainian terminology of tax field: structure, function, formation, Kiev 2009.

Citkina F. A., Terminology and translation (comparative to the basics of terminology), Monograph, Leningrad 1988.

Danilenko V. P., About terminological composition, [w:] The Questions of linguistic, № 4, 1973, p. 76–78.

Danilenko V. P., Linguistic aspect of terminology standardization, Moscow 1993.

Dontsova O. H., Composites attribute to describe the characteristics of people in Ukrainian language, Donetsk 2014. Filyuk L. M., Dynamic processes in the formation of Ukrainian science terminology (derivational aspect), Odesa 2007.

Golovin B. N., Kobrin R. Y., Linguistic foundations of the theory of terms, Moscow 1987.

Gontar M. O., Ukrainian terminological of journalism: formation, structure, organization and functioning, Kiev 2011.

Horodens’ka K. H., The structure of compound nouns in the context of semantic syntax, [w:] Linguistics, № 3, 1988, р. 27–34.

Karaulov U. N., Russian language. Encyclopedia, Moscow 1997.

Karpilovs’ka Ye. A. , Construction of compound word-units, Kiev 1990.

Kasatkin L. L., Russian Language, Moscow 2001.

Klymenko N. F., Derivative structure and semantics of compound words in modern Ukrainian language, Kiev 1984.

Kochan I. M., Dynamics and codification of terms of international components in modern Ukrainian language, Lviv 2004.

Kocherhan M. P., General Linguistics, Kiev 2006.

Kochetkova T. I., Compounding as a means of nomination and predication in modern Russian, Moscow 2005.

Kottsova E. E., Hyponymic system of the Russian language (based on the verb), Arkhangelsk 2010.

Kozak L. V., Ukrainian electrical terminology (derivational aspect), Kiev 2002.

Kryzhanivska A. V., Symonenko L. O., The composition and structure of terminological vocabulary of Ukrainian language, Kiev 1984.

Ktytarova N. K., Ukrainian steel industry terminology, Dnipropetrovsk 2000.

Lepekha T. V., Lexical-semantic and word building and structural features of forensic terminology, Dnipropetrovsk 2000.

Lotte D. S., Fundamentals of building of scientific-technical terminology, Moscow 1961.

Lotte D. S., Questions of borrowing and ordering foreign-language terms and terminoelements, Moscow 1982.

Lubarsky S. B., System organization and creation of modern Ukrainian terminology of agriculture, Kiev 2008.

Lyons J., Introduction to theoretical linguistics, Moscow 1978.

Maslov U. S., Introduction to Linguistics, Moscow 1987.

Myslyva-Bun’ko I. Ya., Compound words in modern Ukrainian language press: structure and stylistic features, Luts’k 2014.

Novikov L. A., Antonymy in Russian: Semantic analysis of opposites in the lexicon, Moscow 1973.

Novikov L. A., Semantics of Russian Language, Moscow 1982.

Ovcharenko V. M., The structure and semantics of scientific and technical terms, Kharkiv 1968.

Panko T. I., Kochan I. M., Matsyuk G. P., Ukrainian terminology, Lviv 1994.

Pavlova O. I., Hyponymy in musical terminology in English, French, Russian and Ukrainian languages, [w:] Journal of Dnipropetrovsk University. Series “Linguistics”, іss. 15, № 11, vol. 2, Dnipropetrovsk 2009.

Reformatsky A. A., Introduction to Linguistic, Moscow 1967.

Reformatsky A. A., Term as a member of lexical language system, [w:] Problems of structural linguistics, Moscow 1968, р. 103–126.

Shapran D. P., Hypero-hyponymic relations in Ukrainian marketing terminological system, [w:] Linguistic studies, № 16, Donetsk 2008, р. 205–208.

Smirnov A. N., Verzylov A. P., Antonov B. A., Metallurgical Dictionary, http://uas.su/glossary/glossary. php.

Superanskaya A. V., Common terminology. Problems of the theory, Moscow 1989.

Symonenko L. O., Formation of Ukrainian biological terminology, Kiev 1991.

Tur О. М., Ukrainian terminology of Land Management and Cadastre, Kiev 2008.

Versta I., The microfield of term language policy, [w:] Bulletin of Lviv university. Series Philology, іss. 38, рart I, Lviv 2006, р. 89–94.

Vyuster E., International standardization of language in the technic, Leningrad, Moscow 1935.

Lysyakova M. V., Hyponymy in Russian language, Moscow 1986.

Yartsevoy V. N., Linguistic Encyclopedic Dictionary, Moscow 1990.

Zakrenytska L. A., English Christian Theological terminological system: genesis, structure, semantics, Odesa 2011.

Zenina A. V., Adaptation Anglicisms in Ukrainian banking terminology, Donetsk 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2013.31.0.115
Data publikacji: 2015-07-15 00:48:50
Data złożenia artykułu: 2015-07-14 23:44:14

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Larisa Y. Azarova, Ludmila A. Radomska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.