Inter arma silent Musae. Jacek Komuda Without Chiaroscuro

Dawid Piotr Kopa

Abstract


The article attempts to analyse and interpret Jacek Komuda’s Samozwaniec. Moskiewska ladacznica [The Usurper. Moscow Slut]. It refers  to Henryk Sienkiewicz’s works and literary criticism offered by the Sztuka i Naród [Art and Nation] journal published during World War Two. The article presents the ideological message conveyed by this historical novel and reconstructs its philosophical position. It raises issues that have not been analyzed so far in the discussion on the work of  Jacek Komuda.


Keywords


Jacek Komuda; Henryk Sienkiewicz; historical novel, Sztuka i Naród; philosophy of culture

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Artymiuk, Sebastian. (2015). Powieść Jacka Komudy Samozwaniec a (nie) poprawność polityczna i historyczna. Scientia, 9, s. 162–172.

Bartelski, Lesław Marian. (1983). Genealogia ocalonych. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Brzezińska, Anna. (2009). 1604. Komuda idzie na Moskwę. Anna Brzezińska rozmawia z Jackiem Komudą. Nowa Fantastyka, 10(325), s. 14–15.

Bujnicki, Tadeusz. (1981). Sienkiewicz i historia. Studia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Bujnicki, Tadeusz. (2017). Jacek Komuda w kręgu aluzji sienkiewiczowskich. W: Agnieszka. Ogonowska (red.), Pejzaże humanistyczne. Księga Jubileuszowa Profesorowi Bolesławowi Faronowi poświęcona (s. 319–331). Kraków: Impuls.

Dejnek, Katarzyna Anna. (2014). Nieprzemijający urok kresów, czyli XVII wieczna Ukraina w powieści fantastyczno-historycznej Jacka Komudy „Wilcze Gniazdo”. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 4, s. 3–21.

Eile, Stanisław. (1973). Światopogląd powieści. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Głowiński, Michał, Sławiński, Janusz (red.). (1976). Literatura wobec wojny i okupacji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Gosk, Hanna. (1985). W kręgu „Kuźnicy”. Dyskusje krytycznoliterackie lat 1945–1948. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Halwa, Adrianna. (2018). Podkarpacie w twórczości Jacka Komudy. Kwartalnik Edukacyjny, 4(95), s. 81–89.

Hen, Józef. (1976). Przypadki starościca Wolskiego. T. I–III. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Hen, Józef. (1987). Crimen. Opowieść sensacyjna z XVII wieku. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Janion, Maria. (1976). Wojna i forma. W: Michał Głowiński, Janusz Sławiński (red.), Literatura wobec wojny i okupacji (s. 187–267). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kobus, Aldona. (2015). Sarmatopie. Formacja sarmacka w twórczości Jacka Komudy. Teksty Drugie, 1, s. 273–293.

Komuda, Jacek. (2009). Samozwaniec. T. I. Lublin: Fabryka Słów.

Komuda, Jacek. (2010). Samozwaniec. T. II. Lublin: Fabryka Słów.

Komuda, Jacek. (2011). Samozwaniec. T. III. Lublin: Fabryka Słów.

Komuda, Jacek. (2013). Samozwaniec. T. IV. Lublin: Fabryka Słów.

Komuda, Jacek. (2017). Samozwaniec. Moskiewska ladacznica. T. I. Lublin: Fabryka Słów.

Koziołek, Ryszard. (2015). Ciała Sienkiewicza: studia o płci i przemocy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Madajczyk, Czesław (red.). (1982). Inter arma non silent Musae: wojna i kultura 1939–1945. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Małochleb, Paulina. (2010). Sarmatia restituta. Dekada Literacka, 4–5, s. 210–214.

Mazurkiewicz, Adam. (2013). Strategie rekonstrukcji przeszłości we współczesnej polskiej literaturze popularnej (rekonesans). Literatura i Kultura Popularna, XIX, s. 13–28.

Mróz, Katarzyna. (2019). Wizja wieku siedemnastego według trzech autorów powieści historycznych: Henryka Sienkiewicza, Józefa Hena i Jacka Komudy. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, V, s. 19–31.

Rybicki, Jan. (2010). Policzmy Trylogię Sienkiewicza. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria, X, s. 85–109.

Sienkiewicz, Henryk. (1969a). Ogniem i mieczem. T. II. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sienkiewicz, Henryk. (1969b). Pan Wołodyjowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Szagun, Dorota. (2015). Przekorne nawiązania do Sienkiewiczowskiego wzorca powieści historycznej w „Bohunie” Jacka Komudy. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, XLIX, s. 81–92.

Szagun, Dorota. (2019). Jacka Komudy (nie) pisanie Sienkiewiczem. W: Magdalena Pietrzak, Agata Zalewska (red.), Henryk Sienkiewicz. Język – semantyka (s. 283–296). Warszawa: DIG.

Sztyber, Radosław. (1999). „Banialuki” i „ambaje”, czyli o pseudoetymologicznej pochwale elearów (Lisowczyków). Studia i Materiały. Filologia Polska, XLVI (10), s. 123–142.

Sztyber, Radosław. (2020). W stronę megalomanii narodowej na kanwie tetralogii Jacka Komudy pod tytułem „Samozwaniec” (glosa i kilka uwag na marginesach powieści). Literatura i Kultura Popularna, XXVI, s. 383–400.

Trzynadlowski, Jan. (1990). Henryk Sienkiewicz w świadomości polskiej i obcej. W: Edward Polanowski (red.), Sienkiewicz po latach 1846–1916–1986 (s. 7–11). Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.

Wyka, Kazimierz. (1974). Tragiczność, drwina i realizm. W: Kazimierz Wyka, Pogranicze powieści (s. 7–29). Warszawa: Czytelnik.

Zatorska, Magdalena. (2016). Rzeczpospolita męska? Bohaterki prozy Jacka Komudy. W: Arkadiusz Luboń, Joanna Gościńska, Monika Karpińska (red.), Literackie obrazy świata 1. Sfery kreacji (s. 69–82). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2021.39.2.103-120
Data publikacji: 2021-12-27 11:14:22
Data złożenia artykułu: 2021-11-04 15:38:09


Statistics


Total abstract view - 605
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 568

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Dawid Piotr Kopa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.