Popular Science Online Lecture as a Helpful Tool for Educating Future Translators

Anita Račáková

Abstract


The aim of the paper is to present the possibility of using oral texts (lectures) of popular science posted on the Internet on the website wszechnica.org.pl during classes on interpreting from Polish into Slovak. In the paper, we mainly deal with the lexical, syntactic and stylistic analysis of selected messages. The results of the research will allow to develop a set of exercises that can be used in the development of translation competences. The selection of material was determined by the fact that the texts posted on the website relate to various fields of science, which will not only enrich specialist vocabulary, but also help students observe the syntax and style of such texts.

Keywords


popular science text; interpreting; education; translation competences; Internet

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


MATERIAŁY INTERNETOWE/INTERNET SOURCES

Bajtlik, Stanisław. (2016). Co to jest czas? Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=BGE_kn1aM80 (dostęp: 13.09.2019).

Gondek-Rosińska, Dorota. (2017). Fale grawitacyjne – Nobel 2017. Pobrano z: https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl/wyklady/dorota-gondek-rosinska/ (dostęp: 13.09.2019).

Kowalewski, Krzysztof. (2010). Bitwa pod Grunwaldem. Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=iec8VfnQFRQ (dostęp: 13.09.2019).

Kozłowski, Andrzej. (2018). Dzieje wody od Wielkiego Wybuchu do dziś. Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=fVoGb_FVKQc (dostęp: 13.09.2019).

Kurzyński, Paweł. (2018). Fizyka kwantowa: teoria i rzeczywistość. Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=V69VsKIDFjE (dostęp: 13.09.2019).

Meissner, Krzysztof. (2011). Fizyka a wiara. Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=291sutj35Mo (dostęp: 13.09.2019).

Molak-Tomisi, Martyna. (2018). Antyczny DNA. Co nowego mówią nam geny zachowane w starych kościach? Pobrano z: https://www.youtube.com/watch?v=XW5tB1uPwmE (dostęp: 13.09.2019).

BIBLIOGRAFIA/REFERENCES

Florczak, Jacek. (2013). Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Gajda, Stanisław. (2001). Styl naukowy. W: Jerzy Bartmiński (red.), Współczesny język polski (s. 173–189). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kampka, Agnieszka. (2009). Perswazja w języku polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Karwat, Mirosław. (2003). Głos w dyskusji na temat perswazji w tekstach politycznych. W: Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, Tadeusz Zgółka Tadeusz (red.), Język perswazji publicznej (s. 141). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Karwatowska, Małgorzata, Jarosz, Beata. (2013). Wykład jako obligatoryjny gatunek mowy w dyskursie akademickim (na przykładzie definicji studenckich). W: Urszula Sokólska (red.), Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi (s. 247–258). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Keníž, Alojz. (1980). Úvod do komunikačnej teórie tlmočenia. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.

Lukszyn, Jerzy, Zmarzer, Wanda. (2001). Teoretyczne podstawy terminologii. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Müglová, Daniela. (2009). Komunikácia, tlmočenie, preklad alebo Prečo spadla Babylonská veža? Nitra: Enigma.

Starzec, Anna. (1999). Współczesna polszczyzna popularnonaukowa. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Starzec, Anna. (2013). Styl popularnonaukowy – styl dyskursu popularnonaukowego. W: Ewa Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk (red.), Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej (s. 71–110). Kraków: Universitas.

van Ek, Jan Ate. (1986). Objectives for Foreign Languages Learning I., II. Strasbourg: Council of Europe.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2021.39.2.195-208
Data publikacji: 2021-12-27 11:14:34
Data złożenia artykułu: 2021-11-11 18:15:18


Statistics


Total abstract view - 583
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 552

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Anita Račáková

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.