„Krótkie długie życie” ks. Twardowskiego. O strategiach biografa

Ewa Pogonowska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł traktuje o dwóch biografiach poświęconych zmarłemu w 2006 roku poecie księdzu Janowi Twardowskiemu. W obu książkach autorzy przyjmują inną strategię: inaczej wykorzystują materiał biograficzny i odmiennie konstruują los swego bohatera. Grzebałkowska skupia się na czynnościach reporterskich, próbując wyjaśnić zagadkę losu drugiego człowieka. Smaszcza interesuje kapłan-poeta, kreśli zatem klarowny kształt losu duchownego i twórcy zarazem, unikając spraw drażliwych i kontrowersyjnych.


Słowa kluczowe


bieg życia ludzkiego; prawda o człowieku w biografii; pozycja i strategia biografa; relacja autor/narrator – bohater; reportaż a biografia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 2008.

Bühler Ch., Bieg życia ludzkiego, przeł. E. Cichy, J. Jarosz, Warszawa 1999.

Całek A., Biografia naukowa: od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze, Kraków 2013.

Chojnowski Z., „Kochamy księdza Twardowskiego”, „Nowe Książki” 2014, nr 3.

Clifford J. L., Od kamyków do mozaiki. Zagadnienia biografii literackiej, przeł. A. Mysłowska, Warszawa 1978.

Gietka E., Muza księdza Twardowskiego, „Polityka” 2007, nr 46.

Grzebałkowska M., Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego, Kraków 2011.

Jarniewicz J., Palec biografa, „Magazyn Literacki Tygodnika Powszechnego” 2010, nr 17.

Jasińska M., Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej, Warszawa 1970.

Jochymek R., W zwierciadle biografii. Współczesna polska biografia literacka na przykładzie utworów Joanny Siedleckiej, Agaty Tuszyńskiej, Barbary Wachowicz, Warszawa 2004.

Kiślak E., Polska biografistyka: nowy kierunek?, [w:] Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ‘89, red. A. Werner, T. Żukowski, Warszawa 2013.

Luter A., Normalny facet, „Tygodnik Powszechny” 2011, nr 39.

Markowski M. P., Cień biografa, „Magazyn Literacki Tygodnika Powszechnego” 2010, nr 17.

Nicieja S., Biograf – fotograf, detektyw, kreator, [w:] Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej, red. L. Kuberski, Opole 1998.

Runyan McKinley W., Historie życia a psychobiografia. Badania teorii i metody, przeł. J. Kasprzewski, Warszawa 1992.

Sławiński J., Myśli na temat: biografii pisarza, [w:] Biografia – geografia – kultura literacka, red. J. Ziomek i J. Sławiński, Wrocław 1975.

Smaszcz W., Serce nie do pary. O księdzu Janie Twardowskim i jego wierszach, Warszawa 2013.

Sosnowska J., Biografia kobieca, [w:] Biografia, historiografia, dawniej i dziś. Biografia nowoczesna. Nowoczesność biografii, red. R. Kasperowicz, E. Wolicka, Lublin 2005.

Tajemnice księdza Twardowskiego, z Magdaleną Grzebałkowską rozmawia Milena Rachid Chehab, „Gazeta Wyborcza”, wyd. z dnia 30.05.2015.

Zajas P., Jak świat prawdziwy stał się bajką. O literaturze niefikcjonalnej, Poznań 2011.

Zalejko G., Przeciw metodzie (biograficznej). Refleksje nad historycznością biografistyki, [w:] O biografii i metodzie biograficznej, red. T. Rzepa, J. Leoński, Poznań 1993.

Zaleski M., Kłopoty z monografią, „Teksty Drugie” 2008, nr 6.

https://pl-pl.facebook.com/notes/wrzenie-%C5%9Bwiata/mariusz-szczygie%C5%82-o-spotkaniuz-magdalen%C4%85-grzeba%C5%82kowsk%C4%85/170603466354091/ [dostęp: 16.04.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2016.34.1.107
Data publikacji: 2016-12-13 11:15:38
Data złożenia artykułu: 2016-05-05 10:57:50

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Ewa Pogonowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.