Integracja pojęciowa jako fundamentalny mechanizm ludzki w języku

Joanna Jabłońska-Hood

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł wyjaśnia, na przykładzie komizmu językowego, mechanizm funkcjonowania integracji pojęciowej oraz rządzące nim prawa w odniesieniu do kreatywności językowej. Składa się z trzech części. Na wstępie autorka przedstawia podstawowe założenia teorii integracji pojęciowej, wykorzystanej w dalszej części do analizy materiału językowego. Następnie, na podstawie wybranych przykładów kreatywnego użycia języka, udowadnia, że amalgamat i przestrzenie mentalne powinny zostać uznane za podstawowy mechanizm kreatywności człowieka w języku. Na zakończenie, podsumowując przeprowadzone analizy, przedstawia najistotniejsze dla językowej działalności człowieka elementy integracji pojęciowej, bez których konceptualizacja oraz kreatywność językowa byłyby niemożliwe lub ograniczone.


Słowa kluczowe


amalgamat; integracja pojęciowa; przestrzeń mentalna; poznanie ludzkie; kreatywność; komizm językowy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brandt L., Brandt. P. A, Making Sense of a blend. A cognitive approach to metaphor, [na:] http://www.hum.au.dk/ckulturf/pages/publications/lb/blend_metaphor.html [dostęp: 15.11.2007].

McCubbins M. D., Turner M., 2013, Concepts of Law, “Southern California Law Review”, nr 86 (3), s. 517–572.

Fauconnier G., 1994, Mental Spaces: Aspects of meaning construction in natural language. Cambridge.

Fauconnier G., 1997, Mappings in Language and Thought, Cambridge.

Fauconnier G., How Compression Gives Rise to Metaphor and Metonymy, [na:] http://www.youtube.com/watch?v=kiHw3N6d1Js [dostęp: 5.09.2010].

Fauconnier G., Turner M., 2002, The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities, Nowy Jork.

Fauconnier G., Turner M., 2006, Mental spaces. Conceptual integration networks, [w:] Cognitive Linguistics. Basic Readings, red. D. Geeraerts, Berlin.

Fauconnier G., Turner M., 2008, The origin of language as a product of the evolution of Modern Cognition, [na:] http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cmf?abstract_id=1556533 [dostęp: 13.05.2010].

Fauconnier G., Turner M., 2008, Rethinking Metaphor, [w:] Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, red. R. Gibbs, Nowy Jork.

Grady J. E., Oakley T., Coulson S., Blending and Metaphor, [na:] http://www.cogweb.ucla.edu/cogsi/Grady_99.html [dostęp: 15.10.2006].

Jabłońska-Hood J., 2015, A Conceptual Blending Theory of Humour. Selected British Comedy Productions in Focus, Frankfurt nad Menem.

Jarsz H., 2008, Laugh, Cackle and Howl, Londyn.

Libura A., 2007, Amalgamaty kognitywne w sztuce, Kraków.

Turner M., Blending Box Experiments, Build 1.0, [na:] http://ssrn.com/author=1058129 [dostęp: 10.02.2014].

Turner M., 2014, The Origin of Ideas: Blending, Creativity, and the Human Spark, Nowy Jork.

Turner M., 2015, Blending in Language and Communication, [w:] Handbook of Cognitive Linguistics, red. E. Dabrowska, D. Divjak, Berlin.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2016.34.1.155
Data publikacji: 2016-12-13 11:15:40
Data złożenia artykułu: 2016-05-09 13:27:41

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Joanna Jabłońska-Hood

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.