Człowiek w nieludzkim świecie wojny - Gałązka rozmarynu Zygmunta Nowakowskiego

Iwona Gosik-Kapelińska

Streszczenie w języku polskim


Gałązka rozmarynu jest sztuką popularną. W artykule podjęto próbę określenia cech dystynktywnych tego typu pisarstwa, usytuowania go względem tradycji literackiej. W dramacie zaznaczają się dwie tendencje: z jednej strony budowanie legendy Brygadiera Piłsudskiego i legionowej społeczności, z drugiej – deheroizacja, ukazywanie biologicznej perspektywy uczestników wojny.


Słowa kluczowe


dramat dwudziestolecia międzywojennego; dramat historyczny; dramat popularny; Dwudziestolecie międzywojenne; Józef Piłsudski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Durski S., Komedia okolicznościowo-polityczna i historyczna lat 1800–1830, Wrocław 1974.

Gosik-Kapelińska I., Historia dramatem pisana. Dramat historyczny w epoce pozytywizmu, Kraków 2011.

Jakowska K., Wojny światowe a literatura w kraju, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej et al., Wrocław 1992.

Kwiatkowski J. Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2002.

Lipiński W., Walka zbrojna o niepodległość Polski w latach 1905–1918, Warszawa 1990.

Markiewicz H., Nowakowski Zygmunt, [w:] Polski słownik biograficzny t. XXIII, pod red. E. Rostworowskiego, Wrocław 1978.

Nowakowski Z., Gałązka rozmarynu, Londyn 1945.

Olszewska M. J., Człowiek w świecie Wielkiej Wojny. Literatura polska z lat 1914–1919 wobec I wojny światowej, Warszawa 2004.

Prussak M., Komedia, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red A. Brodzkiej et al., Wrocław 1992.

Ratajczak J., Dramat chłopski: krotochwila i tragedia, „Dialog” 1972, nr 4/5.

Ratajczakowa D., Obrazy narodowe w dramacie i teatrze, Wrocław 1994.

Rawiński M., Dramaturgia polska 1918–1939, Warszawa 1993.

http://www.e-teatr.pl/ [dostęp: 15.05.2016].

http://www.nieporet.pl/kultura/galazka-rozmarynu-gok/ [dostęp: 15.05.2016].

http://www.mdk.beskidy.pl/ [dostęp: 15.05.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2016.34.1.81
Data publikacji: 2016-12-13 11:15:36
Data złożenia artykułu: 2016-05-22 21:32:03

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Iwona Gosik-Kapelinska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.