Słona, wielka, modra – obraz wody w polskich szantach

Anna Pięcińska

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł wpisuje się w nurt badań nad językowym obrazem świata i dotyczy wybranych profili pojęcia „woda” w polskich szantach. Analizy zebranego materiału wykazują, iż woda w żeglarskich piosenkach ma barwę, smak (najczęściej słony) i temperaturę (zwykle niską). Wydaje dźwięki – w tym także jak człowiek śmieje się, płacze i śpiewa. Cechuje ją przejrzystość i rozległość w płaszczyźnie poziomej. Ma również głębię oraz jest jedną z granic wyznaczających przestrzeń świata żeglarzy. W szantach aktualizowane są zarówno konteksty obecne w języku ogólnym, jak i te, które wynikają ze specyficznego doświadczenia żeglugi.


Słowa kluczowe


szanty; woda; językowy obraz świata; profilowanie; kolor; temperatura; przejrzystość; smak

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borchardt K. O., 1960, Znaczy kapitan, Gdańsk.

Bańko M. (red.), 2007, Słownik języka polskiego, Warszawa.

Dunaj B. (red.), 1998, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa.

Filar D., 2000, Językowy obraz świata a obraz świata w tekście poetyckim, [w:] Dąbrowska A., Anusiewicz J. (red.), Językowy obraz świata i kultura, Wrocław, s. 169–179.

Filar D., 2001, Tekst artystyczny: ramy interpretacyjne, semantyka słowa, [w:] Pajdzińska A., Tokarski R. (red.), Semantyka tekstu artystycznego, Lublin, s. 277–291.

Pięcińska A., 2010, A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź – językowy obraz wyspy w szantach, [w:] Dybiec J., Szpila G. (red.), Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, Kraków.

Pięcińska A., 2012, Nieświęty raj, czyli dokąd chciał popłynąć żeglarz po śmierci, [w:] Dziadosz D., Krzanowska A. (red.), Świat Słowian w języku i kulturze, t. XIII: Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, Szczecin.

Standage T., 2007, Historia świata w sześciu szklankach, Warszawa.

Szurawski M., 1999, Szanty i szantymeni: pieśni i ludzie dawnego pokładu, Kraków.

Szurawski M., 2001, Razem bracia do lin! Opowieści o morzu, ludziach i okrętach, Lublin.

Tokarski R., 1995, Tło kulturowe a znaczenie jednostek leksykalnych, [w:] Lewicki A. M., Tokarski R. (red.), Kreowanie świata w tekstach, Lublin, s. 39–58.

Tokarski R., 1987, Znaczenie słowa i jego modyfikacje w tekście, Lublin.

Urbańczyk A., 2013, Samotne rejsy, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2015.33.1.49
Data publikacji: 2016-06-01 09:40:31
Data złożenia artykułu: 2016-05-31 10:50:58


Statystyki

Widoczność abstraktów - 360
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 573

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Anna Pięcińska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.