Salty, enormous, cerulean – the image of water in Polish shanties

Anna Pięcińska

Abstract


The aim of this paper is to present some profiles of the concept of water at the backdrop of the linguistic image of the world methodology. The analyses have proved that water in the sailors’ songs has the color, taste (usually salty) and the temperature (most often it is cold). It is able to produce sounds, among which some are typically human ones like the laugh, cry or singing. Water is translucent and horizontally expansive. It has its depth and it might be regarded as one of the borderlines that mark the area of the sailor’s universe. In the texts of Polish shanties not only the typical linguistic contexts are being livened but also the original ones that are based on the unique experience of sailing.

Keywords


shanties; water; linguistic image of the world; profiles; colour; temperature; translucence; taste

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Borchardt K. O., 1960, Znaczy kapitan, Gdańsk.

Bańko M. (red.), 2007, Słownik języka polskiego, Warszawa.

Dunaj B. (red.), 1998, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa.

Filar D., 2000, Językowy obraz świata a obraz świata w tekście poetyckim, [w:] Dąbrowska A., Anusiewicz J. (red.), Językowy obraz świata i kultura, Wrocław, s. 169–179.

Filar D., 2001, Tekst artystyczny: ramy interpretacyjne, semantyka słowa, [w:] Pajdzińska A., Tokarski R. (red.), Semantyka tekstu artystycznego, Lublin, s. 277–291.

Pięcińska A., 2010, A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź – językowy obraz wyspy w szantach, [w:] Dybiec J., Szpila G. (red.), Język polski: nowe wyzwania językoznawcze, Kraków.

Pięcińska A., 2012, Nieświęty raj, czyli dokąd chciał popłynąć żeglarz po śmierci, [w:] Dziadosz D., Krzanowska A. (red.), Świat Słowian w języku i kulturze, t. XIII: Wybrane zagadnienia z literatur i kultur słowiańskich, Szczecin.

Standage T., 2007, Historia świata w sześciu szklankach, Warszawa.

Szurawski M., 1999, Szanty i szantymeni: pieśni i ludzie dawnego pokładu, Kraków.

Szurawski M., 2001, Razem bracia do lin! Opowieści o morzu, ludziach i okrętach, Lublin.

Tokarski R., 1995, Tło kulturowe a znaczenie jednostek leksykalnych, [w:] Lewicki A. M., Tokarski R. (red.), Kreowanie świata w tekstach, Lublin, s. 39–58.

Tokarski R., 1987, Znaczenie słowa i jego modyfikacje w tekście, Lublin.

Urbańczyk A., 2013, Samotne rejsy, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2015.33.1.49
Data publikacji: 2016-06-01 09:40:31
Data złożenia artykułu: 2016-05-31 10:50:58


Statistics


Total abstract view - 762
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 946

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Anna Pięcińska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.