Bobrow: wędrówka z ciemności ku światłu

Adam Drozdek

Streszczenie w języku polskim


Bobrow jest ważną postacią literacką końca XVIII i początku XIX wieku w Rosji, choć jego poezja nie zawsze była doceniana w jego czasach. Poezja Bobrowa jest bogata w różne tematy i nastroje; artysta we wczesnej poezji pisał o stworzeniu świata, a w kwestiach osobistych był szczególnie zainteresowany problemem śmierci. Po przeniesieniu się na Krym napisał dzieło Tauryda (1798), zatytułowane później Chersonida (1804), które jest poetyckim i pełnym podziwu opisem przyrody i obyczajów Krymu, a także zawiera interesujące rozważania teologiczne. Jego ostatnim i najdłuższym dziełem jest poemat epicki Starożytna noc wszechświata lub wędrujący ślepiec (1807–1809), który jest alegorią ludzkości poszukującej prawdy, a jednocześnie alegorią poszukiwania prawdy przez każdego człowieka. Bobrow pokazuje, że tę prawdę można znaleźć tylko w Chrystusie.


Słowa kluczowe


Bobrow; prawosławie; masoneria

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Бобров C., Рассвет полночи; Херсонида, Москва: Наука 2008.

Бобров C., Древняя ночь вселенной, или странствующий слепец, Санкт-Петербург: При Императорской Академии наук 1807–1809.

Державин Г. Р., Сочинения, Санкт-Петербург: Императорская Академия Наук 1866, vol. 3.

Mack B. L., Myth of innocence: Mark and Christian origin, Minneapolis: Fortress Press 2006 [1988].

Херасков М. М., Творения, vol. 3, Москва: В Университетской Типографии 1796.

Коровин В. Л., Семен Сергеевич Бобров: жизнь и творчество, Москва: Academia 2004.

de Saint-Martin L.-C., Des erreurs et de la vérité, Edimbourg 1775.

Study Group on Eighteenth-Century Russia. Newsletter 2003, no. 31, p. 53–82.

Volkmar G., Marcus und die Synopse der Evangelien nach dem urkundlichen Text und das Geschichtliche vom Leben Jesu, Zürich: Schmidt 1876.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2015.33.1.127
Data publikacji: 2016-06-01 09:40:34
Data złożenia artykułu: 2016-05-31 12:19:55

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Adam Drozdek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.