The poetry of Stanisław Piętak in a perspective of Gaston Bachelard’s ‘psychoanalysis of material imagination’. A research reconnaissance

Karolina Wieliczko-Paluch

Abstract


The study presents the analysis of representative images in Stanisław Piętak’s writing. The methodology is based on Gaston Bachelard’s psychoanalysis of fundamental material elements of poetic imagination. The first part of article reminds main theses of French philosopher’s conception, formed by ancient Greek philosophy and modified ideas of Freud and Jung. The next parts of the text concern three sets of literary motifs and images characteristic of Piętak. The analysis included: a great complex: water – woman – moon – mirror – death; selected descriptions of sky, flight and birds; a few poetic visions of home. The research leads to the conclusion that discussed creations correlate with Bachelard’s theory and proves that Piętak’s poetic imagination was dominated by archetypal material imaginations, connected with three of the four Empedocles’ classical elements: water, air and earth.

Keywords


poetic image; four classical elements; psychoanalysis of material imagination; complex; archetype

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bibliografia podmiotowa

Piętak S., Alfabet oczu, Lublin–Warszawa 1935.

Piętak S., Bohaterska kronika, Warszawa 1953.

Piętak S., Dom rodzinny, Kraków 1947.

Piętak S., Imię przyszłości, Warszawa 1951.

Piętak S., Legendy dnia i nocy, Warszawa 1935.

Piętak S., Lot dojrzałych dni, Warszawa 1949.

Piętak S., Młodość Jasia Kunefała. Powieść, Warszawa 1938.

Piętak S., Obłoki wiosenne, Warszawa 1938.

Piętak S., Portrety i zapiski, Warszawa 1963.

Piętak S., Przymierze z nowymi laty, Kraków 1955.

Piętak S., Zaklinania, Warszawa 1963.

Piętak S., Ziemia odpływa na zachód, Warszawa 1936.

Bibliografia przedmiotowa

Bachelard G., Poetyka marzenia, tłum. oprac. i posł. L. Brogowski, Gdańsk 1998.

Bachelard G., Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, wybrał H. Chudak, tłum. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, przedm. J. Błoński, Warszawa 1975.

Bereza H., Ofelia Piętaka, „Tygodnik Kulturalny” 1963, nr 20.

Błoński J., Przedmowa, [w:] G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, wybrał H. Chudak, tłum. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, przedm. J. Błoński, Warszawa 1975.

Błoński J., Teoria obrazu poetyckiego Gastona Bachelarda, „Pamiętnik Literacki” 1962, nr 1.

Chudak H., Fenomenologia Bachelarda, „Przegląd Humanistyczny” 1977, nr 5.

Chudak H., Metoda Bachelarda w „Psychoanalizie ognia”, „Przegląd Humanistyczny” 1973, nr 5.

Dąbrowski M., „Ostatnie rozmowy” Piętaka, „Poezja” 1978, nr 7/8.

Dąbrowski M., Posłowie, [w:] S. Piętak, Pisma 5. Utwory prozatorskie, oprac. M. Dąbrowski, Warszawa 1988.

Eliade M., Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, oprac. J. Cherka, Warszawa 1966.

Estetyka czterech żywiołów. Ziemia, woda, ogień, powietrze, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2002.

Frycie S., Stanisław Piętak we wspomnieniach (Próba biografii literackiej), [w:] Stanisław Piętak: poeta i prozaik, red. S. Frycie, Rzeszów 1969.

Kamińska A., Gaston Bachelard: rzeczywistość wyobraźni, Lublin/Bensheim 2003, [na:] http://www.innyswiat.most.org.pl/ulica/4-42AnnaKaminska.pdf [data dostępu: 30.10.2015].

Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 2015.

Kotowska J., Dwa żywioły bezkresu. Woda i powietrze w filozofii Gastona Bachelarda, „Racjonalia” 2013, nr 3.

Mianecki A., Postać demona wodnego w ludowych przekazach wierzeniowych, „Literatura Ludowa” 2002, nr 2.

Nowakowski J., Katastrofizm i mity (poetycka twórczość Stanisława Piętaka), Rzeszów 2000.

Pilch A., Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego, Kraków 2003.

Szymański W. P., Z doświadczeń głodu i wyobcowania, [w:] idem, Neosymbolizm, Kraków 1973.

Tomiccy J. i R., Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka, Warszawa 1975.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2015.33.1.247
Data publikacji: 2016-06-01 09:40:38
Data złożenia artykułu: 2016-06-01 09:32:29


Statistics


Total abstract view - 516
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 772

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Karolina Wieliczko-Paluch

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.