The post-apocaliptic view of Poland in Robert J. Szmidt’s Mr. John’s Apocalypse

Ewelina Justyna Krzykała

Abstract


Issues discussed in post-apo fiction also gain popularity elsewhere. The devastated reality, within the a trend of alternative history is an inexhaustible source of inspiration. A good example is Apokalipsa według Pana Jana [Mr. John’s Apocalypse], with its panorama of radioactive deserts and completely devastated city. The present study analyzes the topography of the destroyed city of Wrocław in order to create a “map” of the new Fourth Republic, as well as to consider the social structures and the laws that organize the life of survivors and future generations in a new post-apo world.


Keywords


post-apo; apocalypse; alternative history; nuclear war; Revelation of St. John

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Baudrillard J., Precesja symulakrów, [w:] idem, Symulakry i symulacja, przeł S. Królak, Warszawa 2005.

Doyle B., The postapocalyptic imagination, „Thesis Eleven” 2015, vol 131 (I).

Górecka M., (Nie)możliwe scenariusze, czyli o historiach alternatywnych w polskiej literaturze, „Akcent” 2013, z. 2.

Hellekson K., Alternate history, [w:] The Routledge Companion to Science Fiction, red. M. Bould et al., S. Vint, Nowy Jork 2009.

Hills M., Time, possible worlds and counterfactuals, [w:] The Routledge Companion to Science Fiction, red. M. Bould et al., S. Vint, Nowy Jork 2009.

Juszczyk A., Przestrzeń i czas w dystopiach, [w:] idem, Stary wspaniały świat, o utopiach pozytywnych i negatywnych, Kraków 2014.

Niewiadowski A., W kręgu prozy katastroficznej, [w:] idem, Literatura fantastycznonaukowa, Warszawa 1992.

Szmidt R. J., Apokalipsa według Pana Jana, Poznań 2013.

Wegner P. E., Utopiques and Conceptualized Space, [w:] Imaginary Communities. Utopia, the Nation, and the Spatial Histories of Modernity, Londyn 2002.

Williams P., Nuclear criticism, [w:] The Routledge Companion to Science Fiction, [na:] http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/1503402,1,cormac-mccarthy-optymisci-kontrapesymista.read [data dostępu: 19.08.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2016.34.2.159
Data publikacji: 2016-12-22 13:37:26
Data złożenia artykułu: 2016-07-01 09:18:16


Statistics


Total abstract view - 623
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 2365

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Ewelina Justyna Krzykała

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.