W ogrodzie popiołów. Symbolika wody życia i jałowej ziemi w "Drodze" Cormaca McCarthy’ego

Szymon Wnuk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł ma na celu zanalizowanie motywów biblijnej wody życia oraz występującej w legendach arturiańskich jałowej ziemi w kontekście powieści Cormaca McCarthy’ego Droga. Bohaterowie utworu, umiejscowieni w postapokaliptycznym, zmierzającym ku zagładzie świecie, starają się przetrwać nie tylko biologicznie, ale również moralnie i duchowo. Przez odwołanie do wyżej wymienionych motywów, jak się wydaje, możliwe staje się głębsze zrozumienie systemu wartości, jakimi kierują się bohaterowie Drogi. Woda życia zatem, jeden z głównych symboli biblijnych, kojarzona jest z odrodzeniem i urodzajem; i chociaż w świecie McCarthy’ego czytelnik spotyka raczej przykłady wody śmierci, demonicznego odpowiednika wody życia, bohaterowie powieści przez akty przypominające chrzest starają się przywrócić symboliczne znaczenie rytuałów związanych z wodą, w ten sposób przynajmniej po części przywracając dawny porządek rzeczy. Z drugiej strony motyw jałowej ziemi przywołuje rytuał mający na celu podtrzymać żywotność natury, który jest niejako zalążkiem arturiańskich legend o Percevalu i jałowej krainie. Odwołanie do tychże legend tworzy również istotne dla rozumienia całej powieści paralele między postaciami legendarnymi i bohaterami Drogi. Wreszcie, wspomniany motyw pozwala powiązać dzieło McCarthy’ego z poematem Ziemia jałowa T. S. Eliota. Jak się wydaje, oba te utwory podnoszą kwestię podtrzymywania pamięci o dawnym, nieistniejącym już świecie w celu ocalenia moralności i duchowości w zniszczonym świecie. Owo przesłanie, jak się wydaje, może zawierać się w ostatnim, enigmatycznym akapicie Drogi.


Słowa kluczowe


McCarthy Cormac; Droga; woda życia; jałowa ziemia; postapokalipsa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ariarajah W., The Water of Life, „Ecumenical Review” 1982, R. 34, nr 3, [na:] http://dx.doi.org/10.1111/j.1758-6623.1982.tb03368.x [data dostępu: 10.04.2016].

Bartczak K., Realizm jako zawierzenie, [w:] Cormac McCarthy, red. M. Paryż, Warszawa 2014.

Cooper L., Cormac McCarthy’s The Road as apocalyptic grail narrative, „Studies in the Novel”

, R. 43, nr 2, [na:] http://dx.doi.org/10.1353/sdn.2011.0032 [data dostępu: 10.04.2016].

De Bruyn B., Borrowed Time, Borrowed World and Borrowed Eyes: Care, Ruin and Vision in

McCarthy’s The Road and Harrison’s Ecocriticism, „English Studies” 2010, R. 91, nr 7, [na:]

http://dx.doi.org/10.1080/0013838X.2010.518045 [data dostępu: 10.04.2016].

Eliot T. S., Ziemia jałowa, wyd. 1, przeł. C. Miłosz, Kraków 2004.

Frye N., Macpherson J., Biblical and Classical Myths. The Mythological Framework of Western

Culture, Toronto, Buffalo, Londyn 2004.

Grindley J., The Setting of McCarthy’s The Road, „The Explicator” 2008, R. 67, nr 1, [na:] http://

dx.doi.org/10.3200/EXPL.67.1.11-13 [data dostępu: 10.04.2016].

Lange T., W pieczarze Lewiatana. „Droga” Cormaca McCarthy’ego, [na:] http://bit.ly/20VtQaQ

[data dostępu: 19.03.2016].

McCarthy C., Droga, wyd. 2, przeł. R. Sudół, Kraków 2008.

Miłosz C., Wstęp, [w:] T. S. Eliot, Ziemia jałowa, wyd. 1, przeł. C. Miłosz, Kraków 2004.

Thoreau H. D., Walden, wyd. 3, przeł. H. Cieplińska, Poznań 2014.

Weston J. L., Graal. Od starożytnego obrzędu do romansu średniowiecznego, wyd. 1, przeł. A. H. Bogucka-

Eisler, Wrocław 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2016.34.2.113
Data publikacji: 2016-12-22 13:37:23
Data złożenia artykułu: 2016-07-01 15:46:37

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Szymon Wnuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.