Myślenie utopijne w "Mad Max: Na drodze gniewu"

Bogusz Malec

Streszczenie w języku polskim


W artykule przyjmuję socjologiczne widzenie świata postapokaliptycznego w filmie Mad Max: Na drodze gniewu i przedstawiam właściwości myślenia utopijnego Furiosy, bohaterki obrazu. Na podstawie feudalnych warunków społecznych w Cytadeli uzasadniam, że darwinizm społeczny stanowi w utworach post-apo naczelną orientację światopoglądową. Analizuję wątek feministyczny związany z buntem Furiosy. Prezentuję, za Maciejem Czeremskim i Jakubem Sadowskim, strukturalne widzenie mitu oraz utopii. Łączę to z ideologią przy użyciu psychoanalizy, aby wyjaśnić decyzję bohaterki o powrocie do Cytadeli. Stosuję pojęcie impuls utopijny Ernsta Blocha do wyjaśnienia zachowania Maxa. Stwierdzam, że dzięki wytworzonej relacji o seksualnym napięciu między Maxem a Furiosą realizuje się projekt modernizacyjny Cytadeli. Celem artykułu jest wykazanie, że fikcyjne światy postapokaliptyczne mogą być analizowane w socjologicznej perspektywie i stanowić kino zaangażowane.


Słowa kluczowe


darwinizm społeczny; feminizm; ideologia; impuls utopijny; "Mad Max: Na drodze gniewu"' mit; myślenie utopijne; postapokalipsa; psychoanaliza; socjologia; utopia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Warszawa 1995.

Berger P. L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, przeł. J. Niżnik, Warszawa 2010.

Czeremski M., Sadowski J., Mit i utopia, Kraków 2012.

Grabowska B., Ciało upolitycznione – feministyczne dyskusje wokół problemu płci w polityce, [w:] Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie filozoficznym, red. A. Kiepas i E. Struzik, Katowice 2010, s. 489–500.

Jameson F., Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe, przeł. M. Płaza, M. Frankiewicz, A. Miszk, Kraków 2011.

Jarzębowska A., Dlaczego popkultura potrzebuje silnych postaci kobiecych?, [w:] eadem, Bałagan kontrolowany, [na:] http://www.balagankontrolowany.pl/2016/04/dlaczego-popkultura-potrzebuje-silnych.html [data dostępu: 08.06.2016].

Lévi-Strauss C., Myśl nieoswojona, przeł. A. Zajączkowski, Warszawa 2001.

Mad Max, G. Miller, Australia 1979.

Mad Max: Na drodze gniewu (Mad Max: Fury Road), G. Miller, Australia, USA 2015.

Mad Max 2: Wojownik szos (Mad Max 2), G. Miller, Australia 1981.

Mad Max pod Kopułą Gromu (Mad Max Beyond Thunderdome), G. Miller, G. Ogilvie, Australia 1985.

Maj K. M., Eutopie i dystopie. Typologia narracji utopijnych z perspektywy filozoficzno-literackiej, „Ruch Literacki” 2014, z. 2, s. 153–174.

Mannheim K., Ideologia i utopia, przeł. J. Miziński, Warszawa 2008.

Poza utopią i nihilizmem. Człowiek jako podmiot kultury, red. A. Waśko, Kraków 2007.

Radkiewicz P., Skarżyńska K., Co wzmacnia/osłabia społeczny darwinizm? O roli doświadczeń z ludźmi, osobowości, wartości osobistych i przywiązania do wspólnoty, „Psychologia Społeczna” 2011, t. 6, nr 1, s. 7–23, [na:] http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2011_1/Skarzynska_Radkiewicz_1_2011.pdf [data dostępu: 08.06.2016].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2016.34.2.137
Data publikacji: 2016-12-22 13:37:25
Data złożenia artykułu: 2016-07-01 17:42:17

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Bogusz Malec

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.