The post-apocalypse, fairy tales and horror in "Roadside Picnic" by the Strugatsky brothers

Karolina Wieliczko-Paluch

Abstract


The article is devoted to Roadside Picnic by Arkady and Boris Strugatsky – a post-apocalyptic vision of the world after an extraterrestrial event called Visitation. The first part deals with a short comparison of two science fiction novels about the failed contact between humans and aliens. The second part of this paper describes a post-apocalyptic town with a Visitation Zone and interprets some motifs from fantastic horrors. The third part presents a protagonist and one of the artefacts in the Zone representing a type of a character and an item known from fairy tales, legends and myths. The next part focuses on a utopian motif in the final part of the novel, which illustrate protagonist’s transformation on the background of existentialism. The analysis leads to the conclusion that the Strugatsky’s Roadside Picnic contains the disapprobation of the modern consumerist society.


Keywords


Arkady and Boris Strugatsky; "Roadside Picnic"; extraterrestrials; stalker; the Zone; post-apocalypse; motifs and items in fairy-tales; horror; fairy-tale; Faust; historical watershed; utopia; consumerism; existentialism of J.-P. Sartre

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Barthes R., Marsjanie, [w:] idem, Mitologie, przeł. A. Dziadek, wstęp K. Kłosiński, Warszawa 2008, s. 63–65.

Bartosiak C. S., Podstawowe problemy historii, [w:] idem, Historia ludzka i Chrystus, Katowice 1987, s. 7–17.

Baudrillard J., Sekcja homo oeconomicus, [w:] idem, Społeczeństwo konsumpcyjne, przeł. S. Królak, Warszawa 2006, s. 75–86.

Bugajski L., „Przenicowany świat”, [w:] idem, Spotkania drugiego stopnia, Kraków 1983, s. 107–117.

Caillois R., Od baśni do science fiction, przeł. J. Lisowski, [w:] idem, Odpowiedzialność i styl. Eseje, przeł. J. Błoński et at., Warszawa 1967, s. 29–65.

Caillois R., Science fiction, przeł. B. Okólska, [w:] Spór o SF. Antologia szkiców i esejów o science fiction, wybór R. Handke, L. Jęczmyk, B. Okólska, Poznań 1989, s. 179–200.

Jameson F., Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe, przeł. M. Płaza, M. Frankiewicz, A. Miszk, Kraków 2011.

Kajtoch W., Bracia Strugaccy (zarys twórczości), Kraków 1993.

Lem S., Posłowie, [w:] A. i B. Strugaccy, Piknik na skraju drogi. Las, przeł. I. Lewandowska, Kraków 1977, s. 265–288.

Niewiadowski A., Smuszkiewicz A., Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, red. B. Kledzik, Poznań 1990.

Nijakowski L. M., Popularne postapokalipsy późnej nowoczesności, [w:] Mit, prawda, imaginacja, red. P. L. Kowalski, Wrocław 2011, s. 243–269.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2016.34.2.149
Data publikacji: 2016-12-22 13:37:26
Data złożenia artykułu: 2016-07-04 14:42:19


Statistics


Total abstract view - 1258
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 1455

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Karolina Wieliczko-Paluch

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.