Postapokalipsa, baśń i groza w "Pikniku na skraju drogi" braci Strugackich

Karolina Wieliczko-Paluch

Streszczenie w języku polskim


Artykuł został poświęcony Piknikowi na skraju drogi Arkadija i Borysa Strugackich – wizji postapokaliptycznego świata po wydarzeniu zwanym Lądowaniem. Pierwsza część tekstu dotyczy krótkiego porównania dwóch powieści science fiction, w których poruszono temat nieudanej próby kontaktu pomiędzy ludźmi i istotami pozaziemskimi. Następnie opisano postapokaliptyczne miasto ze znajdującą się w nim Strefą oraz zinterpretowano niektóre motywy zaczerpnięte z fantastyki grozy. W dalszej części szkicu przedstawiono protagonistę oraz jeden z artefaktów znajdujących się w Strefie, reprezentujących pewien typ postaci i rekwizytów znanych z baśni, legend oraz mitów. Kolejna część tekstu koncentruje się wokół motywu utopijnego, pojawiającego się w finale powieści i jednocześnie stanowiącego ilustrację przemiany głównego bohatera, ujętej na tle filozofii egzystencjalizmu. Analizy prowadzą do wniosku, iż Piknik na skraju drogi stanowi wyraz krytycznego stosunku Strugackich do nowoczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego.


Słowa kluczowe


Arkadij i Borys Strugaccy; "Piknik na skraju drogi"; istoty pozaziemskie; stalker; Strefa; postapokalipsa,;motywy i rekwizyty baśniowe; baśń; groza; Faust; przełom historyczny; utopia; konsumpcjonizm; egzystencjalizm J.-P. Sartre’a

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barthes R., Marsjanie, [w:] idem, Mitologie, przeł. A. Dziadek, wstęp K. Kłosiński, Warszawa 2008, s. 63–65.

Bartosiak C. S., Podstawowe problemy historii, [w:] idem, Historia ludzka i Chrystus, Katowice 1987, s. 7–17.

Baudrillard J., Sekcja homo oeconomicus, [w:] idem, Społeczeństwo konsumpcyjne, przeł. S. Królak, Warszawa 2006, s. 75–86.

Bugajski L., „Przenicowany świat”, [w:] idem, Spotkania drugiego stopnia, Kraków 1983, s. 107–117.

Caillois R., Od baśni do science fiction, przeł. J. Lisowski, [w:] idem, Odpowiedzialność i styl. Eseje, przeł. J. Błoński et at., Warszawa 1967, s. 29–65.

Caillois R., Science fiction, przeł. B. Okólska, [w:] Spór o SF. Antologia szkiców i esejów o science fiction, wybór R. Handke, L. Jęczmyk, B. Okólska, Poznań 1989, s. 179–200.

Jameson F., Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane utopią i inne fantazje naukowe, przeł. M. Płaza, M. Frankiewicz, A. Miszk, Kraków 2011.

Kajtoch W., Bracia Strugaccy (zarys twórczości), Kraków 1993.

Lem S., Posłowie, [w:] A. i B. Strugaccy, Piknik na skraju drogi. Las, przeł. I. Lewandowska, Kraków 1977, s. 265–288.

Niewiadowski A., Smuszkiewicz A., Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, red. B. Kledzik, Poznań 1990.

Nijakowski L. M., Popularne postapokalipsy późnej nowoczesności, [w:] Mit, prawda, imaginacja, red. P. L. Kowalski, Wrocław 2011, s. 243–269.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2016.34.2.149
Data publikacji: 2016-12-22 13:37:26
Data złożenia artykułu: 2016-07-04 14:42:19

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Karolina Wieliczko-Paluch

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.