Postapokaliptyczna wizja nuklearnej zagłady w powieści Nevila Shute’a "Ostatni brzeg"

Ewa Aleksandra Zwolak

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy postapokaliptycznej wizji końca świata, jaka wyłania się z powieści Nevila Shute’a Ostatni brzeg, która została zestawiona z jej ekranizacją z 1959 roku w reżyserii Stanleya Kramera. Głównym celem przyświecającym artykułowi było oddanie rangi ważności ponadczasowego dzieła, wpisującego się w nurt postapokaliptyczny. Owa futurologiczna propozycja stanowi kasandryczny opis wyginięcia gatunku ludzkiego, które następuje w wyniku nieprzemyślanych i lekkomyślnych decyzji wykorzystania broni jądrowej. Autor powieści ukazuje zagładę ludzkości w perspektywie jednostkowej egzystencji, czyniąc koniec świata doświadczeniem osobistym. Shute w Ostatnim brzegu często podkreśla, że katastrofa, jaka spadła na ludzi, w których wciąż tli się iskierka nadziei na ocalenie, jest wynikiem pomyłki niedoskonałego człowieka, który zatracił się w wierze w oświeceniowe ideały wszechmocy rozumu ludzkiego. Istotne jest, że Shute’owska wizja nuklearnej zagłady świata stanowi niewyczerpane źródło inspiracji dla współczesnych zakresie


Słowa kluczowe


post-apo' postapokalipsa' koniec świata' nuklearna zagłada; zimna wojna; era atomowa; kryzys rozumu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agamben G., Czas, który zostaje. Komentarz listu do Rzymian, przeł. S. Królak, Warszawa 2009.

Baudrillard J., Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005.

Brach-Czajna J., Szczeliny istnienia, Warszawa 1999.

Hassan I., Postmodernizm, przeł. U. Niklas, [w:] Współczesna myśl etyczna. Wybór tekstów, red.

R. Różanowski, Wrocław 1993.

Jameson F., Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, przeł. P. Czapliński, [w:] Postmodernizm.

Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1996.

Latham R., Fiction, 1950−1963, [w:] The Routledge Comanion to Science Fiction, Londyn–Nowy

Jork 2009.

Milner A., On the Beach: Apocalyptic Hedonism and the Origins of Postmodernism, [w:] Australian

Popular Culture, red. I. Craven, USA 1994.

Mousoutzanis A., Apocaliyptic SF, [w:] The Routledge Comanion to Science Fiction, Londyn–

Nowy Jork, 2009.

Ostatni brzeg [film], reż. S. Kramer, USA 1959.

Sleight G., Breaking the frame, [w:] The Routledge Comanion to Science Fiction, Londyn–Nowy

Jork 2009.

Shute N., Ostatni brzeg, przeł. Z. Kierszys, Warszawa 1979.

Wright P., Film and Television 1960−1980, [w:] The Routledge Comanion to Science Fiction, Londyn–

Nowy Jork 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2016.34.2.101
Data publikacji: 2016-12-22 13:37:22
Data złożenia artykułu: 2016-07-04 15:42:44

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Ewa Aleksandra Zwolak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.