Literatura zombiecentryczna jako narracje końca i początku

Ksenia Olkusz

Streszczenie w języku polskim


Literatura postapokaliptyczna charakteryzuje się szczególnym dążeniem do prezentacji świata pochłanianego przez kataklizm, choć jednocześnie niektórzy badacze podkreślają paradoksalnie zawiązkowy charakter fabuł traktujących o zmierzchu antropocenu. Ta predylekcja wynika z usytuowania fabuły wokół losów bohaterów–ocaleńców, którzy – przetrwawszy ów punkt dywergencji – starają się oswoić przestrzeń zagrożenia. Wielu protagonistów czyni to wprawdzie niejako pozawolicjonalnie, raczej w efekcie fortunnego zbiegu okoliczności. Jednakże rezultatem ich chaotycznych i stochastycznych manewrów jest zyskanie skonkretyzowanego celu, jakim może być próba znalezienia azylu, odzyskania zaginionej rodziny, budowania przyszłości w zupełnie nowym habitacie. W tym ujęciu koniec świata oznacza w praktyce zaledwie finał jakiejś epoki, etapu cywilizacyjnego i staje się cezurą wyznaczającą odmienny od poprzedniego porządek istnienia. Przedrostek „post” wskazuje w takich narracjach na estetyczny zamiar kreacji biotopu w pewien sposób „zrestartowanego”, różnego od konstruktów imitujących znane czytelnikom realia. Wysiłek światotwórczy autorów skupia się zatem na deskrypcji końca i następującego po nim odrodzenia, nowego początku.


Słowa kluczowe


literatura; zombie; zombiecentryczne; postapokalipsa; początek; koniec

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Argyle M., Psychology and Religion: An Introduction, Nowy Jork 2000.

Berger J., After the End: Representation of Poastapocalypse, Minneapolis-Londyn 1999.

Bordens K. S., Horowitz I. A., Social Psychology, New Jersey 2002.

Carrington V., The ‘Next People’: And the Zombies Shall Inherit the Earth, [w:] Generation Z. Zombies,

Popular Culture and Educating Youth, ed. V. Carrington, J. Rowsell, E. Priyadharshini,

R. Westrup, Singapore 2016, s. 21–35.

Cooke J., Legacies of Plague in Literature, Theory and Film, Nowy Jork 2009.

Gurr B., Introduction: After the World Ends, Again, [w:] Race, Gender, and Sexuality in Post-Apocalyptic

TV and Film, ed. B. Gurr, Nowy Jork 2015, s. 5–17.

Jameson F., Archeologie przyszłości. Pragnienie zwane utopią, i inne fantazje naukowe, przeł.

M. Płaza, M. Frankiewicz, A. Miszk, Kraków 2011.

Magid A. M., Intimations of Hope within Apocalyptic and Post-apocalyptic Context, [w:] Yesterday’s

Tomorrows: On utopia and Dystopia, ed. P. Gallardo, E. Russel, Cambridge 2014, s. 15–36.

Maj K. M., Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych, Kraków 2015.

Olkusz K., Kiedy nadchodzą żywe trupy, rodzą się tyrani. Psychospołeczne inspiracje w konstrukcji

mikro-dystopii w narracjach postapokaliptycznych o zombie, [w:] Zombie w kulturze, red.

K. Olkusz, Kraków 2016, s. 255–275.

Olkusz K., Mistrzowie drugiego planu. Motyw zombie w perspektywie literackiego sztafażu – od survival

horroru przez dystopię do romansu paranormalnego, „Przegląd Humanistyczny” 2015,

nr 3, s. 77–87.

Sargent L. T., Utopia – The Problem of Definition, „Extrapolation” 1975, nr 16, s. 25–34.

Sargent L. T., The Three Faces of Utopianism Revisisted, „Utopian Studies” 1994, nr 5.

Trocha B., Fantastyka jako spekulacyjne „laboratorium moralne”? Literacko-aksjologiczny aspekt

poszukiwania wzorców tożsamości w ponowoczesnym świecie, [w:] Fantastyczność i cudowność.

„Homo mythicus” – mityczne wzorce tożsamości, red. H. Kubicka, G. Trębicki, B. Trocha,

Zielona Góra 2014, s. 37–40.

Venables T., Zombies, a Lost Literary Heritage and the Return of the Repressed, [w:] The Zombie

Renaissance in Popular Culture, ed. L. Hubner, P. Manning, Nowy Jork 2015, s. 210–234.

Vossen E., Laid to Rest Romance, End of the World Sexuality and Apocalyptic Anticipation in Robert

Kirkman’s The Walking Dead, [w:] Zombies and Sexuality. Essays on Desire and the Living

Dead, ed. S. McGlotten, S. Jones, Jefferson 2014, s. 80–96.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2016.34.2.33
Data publikacji: 2016-12-22 13:37:16
Data złożenia artykułu: 2016-07-20 21:39:17


Statystyki

Widoczność abstraktów - 453
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 214

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Ksenia Olkusz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.