Recenzja książki Haliny Wiśniewskiej pt. Polszczyzna w utworach ELŻBIETY DRUŻBACKIEJ, poetki saskiej (1698-1765). Rozważania lingwistyczno-kulturowe

Leszek Jan Tymiakin

Abstract


Recenzja książki Haliny Wiśniewskaj o mało zananej poetce saskiej.

Keywords


Drużbacka, Wiśniewska

Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2016.34.2.215
Data publikacji: 2016-12-22 13:37:29
Data złożenia artykułu: 2016-09-21 10:40:26


Statistics


Total abstract view - 491
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 650

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Leszek Jan Tymiakin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.