Maryla Wolska jako twórczyni liryki kobiecej

Katarzyna Klewinowska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia życie i twórczość jednej z młodopolskich poetek – Maryli Wolskiej. Pierwsza część dotyczy wątków biograficznych w kontekście dylematów pisarki, odnoszących się przede wszystkim do niepewności tworzenia i publikowania własnych dzieł. Część druga wyjaśnia zjawisko liryki kobiecej w oparciu o utwory Wolskiej, natomiast część trzecia przedstawia tematy feministyczne w wybranych lirykach pisarki. Wolska jest dziś poetką zapomnianą pomimo ciekawej i bogatej twórczości. Wszystkie utwory łączy jedna cecha – kobiecość. Artykuł ma na celu przybliżyć sylwetkę oraz twórczość kobiety-poetki piszącej na przełomie XIX i XX wieku.


Słowa kluczowe


Maryla Wolska, poezja młodopolska, liryka kobieca, poetka, kobiecość, dylematy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borkowska, Grażyna. (1995). Metafora drożdży. Co to jest literatura/poezja kobieca. Teksty Drugie, 3/4 (33/34), s. 31–44.

Borkowska, Grażyna, Książek-Czermińska, Małgorzata, Phillips, Ursula. (2000). Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Cixous, Helene. (1993). Śmiech meduzy. Tłum. Anna Nasiłowska. Teksty Drugie, 4/5/6, s. 147–166.

Hutnikiewicz, Artur. (2008). Młoda Polska. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Kozikowska-Kowalik, Lucyna. (1982). Wstęp. W: Kazimiera Zawistowska (red.). Utwory zebrane (s. 5–44). Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kraskowska, Ewa. (1993). Kilka uwag na temat powieści kobiecej. Teksty Drugie, 4/5/6, s. 259–273.

Olech, Barbara. (2002). Marii Grossek-Koryckiej refleksje o kobietach i świecie kobiet. W: Jadwiga Zacharska, Marek Kochanowski (red.). Wiek kobiet w literaturze (s. 243–252). Białystok: Trans Humana.

Pawlikowski, Michał. (1914). O Maryli Wolskiej. Myśl Narodowa, 18, s. 214–217.

Podraza-Kwiatkowska, Maria. (2011). Dante – Rossetti – Maryla Wolska. Opowieść o pewnej ekfrazie. W: eadem. Labirynty – kładki – drogowskazy. Szkice o literaturze od Wyspiańskiego do Gombrowicza (s. 181–195). Kraków: Universitas.

Ritz, German. (1999). Dyskurs płci w ujęciu porównawczym. Teksty Drugie, 5(58), s. 117–123.

Ritz, German. (2000). Modernistyczna liryka kobieca. Od „nagiej duszy” do duszy kobiety. Kobieca liryka i świadomość feministyczna w polskim modernizmie. Twórczość, 1, s. 57–80.

Sierotwiński, Stanisław. (1963). Maryla Wolska. Środowisko, życie, twórczość. Wrocław–Warszawa–Kraków: Wydawnictwo PAN, Ossolineum.

Smyczyńska, Katarzyna. (2011). Kobiecy przepis na życie. „Babskie czytadła” w optyce feministycznej. W: Filip Pierzchalski, Katarzyna Smyczyńska, Maria Szatlach, Katarzyna Gębarowska (red.). Feminizm po polsku (s. 79–129). Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.

Wolska, Maryla, Obertyńska, Beata. (1974). Wspomnienia. Warszawa: PIW.

Wolska, Maryla. (2003). Wiersze wybrane. Kraków: Universitas.

Wydrycka, Anna. (2006). Zapomniane głosy. Krytyka literacka kobiet 1894–1918. T. 1. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2017.35.1.75
Data publikacji: 2018-02-23 11:12:25
Data złożenia artykułu: 2016-12-07 22:31:26


Statystyki

Widoczność abstraktów - 478
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 937

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Katarzyna Porowska - Klewinowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.