„Homo legens” – gatunek zagrożony?

Monika Violetta Żuraw

Streszczenie w języku polskim


Czy współczesne czytelnictwo przeżywa kryzys, a czytelnik jest „gatunkiem” zagrożonym? Czy rozwój nowoczesnych technologii informatycznych powoduje spadek czytelnictwa? Artykuł ma na celu przedstawienie relacji między książką a czytelnikiem, zagadnień dotyczących współczesnego czytelnictwa, a co za tym idzie kultury czytelniczej, oraz miejsca odbiorcy literatury i książki w społeczeństwie informacyjnym. Proces stawania się czytelnikiem rozpoczyna się już w dzieciństwie, a zainteresowania i nawyki czytelnicze zmieniają się wraz z dojrzewaniem psychofizycznym i psychospołecznym. Normalizują się dopiero w dorosłym życiu. W artykule wykorzystano raporty Biblioteki Narodowej dotyczące stanu czytelnictwa oraz rozwoju rynku e-booków w Polsce. Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych, elektroniczna forma publikacji i nowe interfejsy platform do korzystania z e-booków zwiększyły mobilność w świecie literatury. W XXI wieku czytelnictwo przeżywa wzloty i upadki, jednak nie zostało pozbawione kulturowego znaczenia. Rozwój technologii nie jest w stanie zaszkodzić czytelnictwu, wręcz przeciwnie – stały się one nośnikiem kultury czytelniczej oraz medium, które je promuje.


Słowa kluczowe


czytelnik; książka elektroniczna; społeczeństwo informacyjne; raporty dotyczące czytelnictwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblioteka Narodowa. (2015). Działania na rzecz promocji czytelnictwa. Pobrano z: www.bn.org.pl/aktualnosci/834-dzialania-na-rzecz-promocji-czytelnictwa.html (dostęp: 16.03.2017).

Biblioteka Narodowa. (2016). Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku. Warszawa. Pobrano z: www.bn.org.pl/download/document/1459845698.pdf (dostęp: 02.02.2017).

Biblioteki wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa. (2006). Konferencja w Bydgoszczy 18–19 IX. Materiały konferencyjne. Warszawa: Biblioteka Centralna.

Czy czytnik to urządzenie dla mnie? Pobrano z: https://ksiazka.net.pl/czy-czytnik-to-urzadzenie-dlamnie (dostęp: 14.03.2017).

Encyklopedia PWN. Pobrano z: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/czytelnictwo,1007931.html (dostęp: 02.02.2017).

Gołębiewski, Łukasz. (2012). Gdzie jest czytelnik? Warszawa: Biblioteka Analiz.

Instytut Książki. (2015). Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku – raport. Pobrano z: www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,34998,stan-czytelnictwa-w-polsce-w-2015-roku-raport-.html (dostęp: 14.03.2017).

Laskowska, Jolanta. (2011). E-book następca książki drukowanej. W: Beata Taraszkiewicz (red.). Książka elektroniczna: przyszłość czy przeszłość? (s. 52–70). Słupsk: Wydawnictwo SBP.

Sajko, Maria (red.). (2002). A–Z Mała encyklopedia PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tokarska, Anna (red.). (2013). Bibliotekarstwo. Nauka–Dydaktyka–Praktyka. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Tubylewicz, Katarzyna, Diduszko-Zyglewska, Agata. (2015). Szwecja czyta. Polska czyta. Warszawa: Wydawnictwo Krytyka Polityczna.

Wesołowska, Urszula. (2013). Czytelnictwo dzieci i młodzieży – rola książek w życiu człowieka. Pobrano z: http://www.tnbsp.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=130:czytelnictwo-dzieci-i-modziey-rola-ksiki-w-yciu-czowieka&catid=50:referaty-artykuy&Itemid=64 (dostęp: 02.11.2016).

Wojciechowski, Jacek. (2000). Czytelnictwo. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wojciechowski, Jacek. (2011). Odbiór komunikatów z Internetu i druku. Przegląd Biblioteczny, 3, s. 305–340.

Zasadzka, Zofia. (2011). Gimnazjalni czytelnicy książek i ich wybory lekturowe. Biuletyn EBIB, 4, s. 1–9.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2017.35.1.157
Data publikacji: 2018-02-23 11:12:35
Data złożenia artykułu: 2016-12-21 21:28:29

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Monika Violetta Żuraw

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.