Geneza i wzory literackie poematu „Cztery pory życia ludzkiego” Juliana Ursyna Niemcewicza (w świetle przedmowy autora)

Małgorzata Chachaj

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy poematu dydaktycznego Juliana Ursyna Niemcewicza pt. Cztery pory życia ludzkiego. Utwór powstał na początku XIX wieku, ale został opublikowany dopiero w 1973 roku. Rozważania rozpoczyna przypomnienie autorskiej przedmowy do poematu, która pozostaje w rękopisie, a zawiera cenne wskazówki interpretacyjne (np. literackie wzory). W dalszych partiach artykułu przedstawiona została problematyka czterech kolejnych części poematu: Dzieciństwo, Młodość, Wiek męski, Starość.


Słowa kluczowe


Julian Ursyn Niemcewicz, poemat, oświecenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aleksandrowicz, Alina. (2002). Ogrody sybillińskie Juliana Ursyna Niemcewicza, W: (Jacek Wójcicki (red.), Julian Ursyn Niemcewicz. Pisarz, historyk, świadek epoki (s. 217-229). Warszawa: Wydawnictwo DiG.

Brzezina, Maria. (1973). „Cztery pory życia człowieka”. Poemat dydaktyczny J. U. Niemcewicza. Archiwum Literackie, 18: Miscellanea z doby Oświecenia 4, s. 369-375.

Kostkiewiczowa, Teresa. (1984) Cztery pory roku, W: Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia (s. 13-96). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kryda, Barbara. (1978). Nad „Archiwum Literackim” tom XVIII. Wiek Oświecenia, 3: Wokół problemów literatury i filozofii, s. 107-113.

Myrdek-Rak, Kamila. (2009). Nowe sposoby obrazowania losów człowieka w poematach Juliana Ursyna Niemcewicza z przełomu XVIII i XIX wieku. Orbis Linguarum, 34, s. 79-98 .

Niemcewicz, Julian Ursyn. (1959). Podróże po Ameryce 1791-1807. Z rękopisu wydała, wstępem i objaśnieniami opatrzyła Antonina Wellman-Zalewska, red. Emil Kipa. Wrocław-Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Niemcewicz, Julian Ursyn. (1973). Cztery pory życia człowieka. Archiwum Literackie, 18: Miscellanea z doby Oświecenia 4, s. 376-477.

Niemcewicz, Julian Ursyn. Przemowa, W: Moje przemiany przez…. rkps. BN BOZ, sygn. 1056, k. 1-24v.

Zając, Grzegorz. (2015). Czuły weredyk. Twórczość poetycka Juliana Ursyna Niemcewicza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2017.35.1.9
Data publikacji: 2018-02-23 11:12:21
Data złożenia artykułu: 2017-03-23 21:49:55

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Małgorzata Chachaj

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.