Człowiek końca XX wieku – poemat "Walentynki" Tadeusza Różewicza

Joanna Psiuk

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia krytyczne spojrzenie Różewicza na ulegający globalizacji świat. Podkreśla zjawisko zanikania racjonalnych źródeł poznawczych oraz wskazuje na sprawczą moc magii, stosowanej przez marketing. Odnosząc się do prac socjologów i politologów [Georg Ritzer, Jean Baudrillard oraz Benjamin Barber], interpretuje poemat autora Niepokoju [Walentynki (poemat z końca XX wieku)] jako reakcję człowieka na uczestnictwo w skonsumowanym świecie. Analiza tekstu ukazuje krytyczny stosunek do współczesnych mediów, nie wyzbyty jednak charakterystycznego Różewiczowi czarnego humoru.

 


Słowa kluczowe


Walentynki; magia; media; racjonalność; homogenizacja kultury; skonsumowani; infantylizacja; miłość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barber, B. (2009). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Warszawa: Muza.

Baudrillard, J. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury. Warszawa: Sic!.

Baudrillard, J. (2005). Symulakry i symulacja. Warszawa: Sic!.

Berman, M. (2006). „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Kraków: Universitas.

Cieślak, R. (2013). Widzenie Różewicza. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Majchrowski, Z. (2002). Różewicz. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Markowski, M.P. (2006). O reprezentacji. W: idem (red.). Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Kraków: Universitas.

Przybylski, R. (1966). Et in Arcadia ego: esej o tęsknotach poetów. Warszawa: Czytelnik.

Ritzer, G. (2009). Magiczny świat konsumpcji. Przeł. L. Stawowy. Warszawa: Muza.

Różewicz, T. (2008). Kup kota w worku. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Różewicz, T. (2015). Ostatnia wolność. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Różewicz, T. (2009). „Piękno jest okrutne…”. W: K. Czerni (oprac.). Zofia i Jerzy Nowosielscy. Korespondencja. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Różewicz, T. (1998). Głos Anonima. W: idem. Poezja (t. 2). Kraków: Wydawnictwo Śląsk.

Różewicz, T. (1998). Zawsze fragment. Recycling. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Różewicz, T. (2002). Szara strefa. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Różewicz, T. (2012). to i owo. Wrocław: Biuro Literackie.

Różewicz, T. (2004). Wyjście. Wrocław: Biuro Literackie.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2017.35.2.157
Data publikacji: 2018-03-05 15:07:09
Data złożenia artykułu: 2017-09-19 02:24:15


Statystyki

Widoczność abstraktów - 250
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 228

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Joanna Psiuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.