Rola pierwszej damy w sprawowaniu urzędu prezydenta Ukrainy (1994–2010)

Olga Krokowska

Streszczenie w języku polskim


W artykule przeanalizowano rolę pierwszych dam (Ludmiły Kuczmy oraz Kateryny Juszczenko) w sprawowaniu urzędu prezydenta Ukrainy w latach 1996–2010. Przed rozpoczęciem badań sformułowano pytanie badawcze (czy pierwsze damy mogły wpływać na pozycję prezydenta w systemie politycznym?) oraz hipotezę badawczą (pierwsze damy wywierały znaczący wpływ na pozycję prezydenta w systemie  politycznym). Przedział czasowy wybrano ze względu na zachodzące w tym okresie normatywne przekształcenia systemu rządów na Ukrainie z republiki prezydencko-parlamentarnej w parlamentarno-prezydencką. W badaniach posłużono się analizą systemową i komparatystyczną. Przy opracowywaniu artykułu skorzystano ze źródeł książkowych, prasowych i internetowych. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, iż pozycja prezydenta w dużej mierze jest uzależniona od czynników nienormatywnych, w tym od roli pierwszej damy.


Słowa kluczowe


pierwsza dama; urząd prezydenta; Ukraina

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BIBLIOGRAFIA

Ăk Kateryna Ûŝenko vyhodyla z gromadǎnstva Ameryky. (2008). Https://www.pravda.com.ua/articles/2008/05/23/3447154/ (dostup: 02.03.2011). [Як Катерина Ющенко виходила з громадянства Америки. Https://www.pravda.com.ua/articles/2008/05/23/3447154/ (доступ: 02.03.2011).]

Ăŝenko, A. (2010). Šopryhovuût´ čoloviky j drużyny kandydativ u prezydenty? Https://www.unian.ua/politics/311678-scho-prihovuyut-choloviki-y-drujini-kandidativ-u-prezidenti.html (dostup:14.01.2010). [Ященко А., Що приховують чоловіки і дружини кандидатів у президенти]. Https://www.unian.ua/politics/311678-scho-prihovuyut-choloviki-y-drujini-kandidativ-u-prezidenti.html (доступ: 14.01.2010).]

Baluk, W. (2006). Kształtowanie systemu politycznego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987–2004). Wrocław: Arborteum.

Biografiǎ Kateryny Ûŝenko. Pobrano z: http://www.ukraine3000.org.ua/management/supervisoryboard/bio.html (dostup: 14.08.2011). [Біографія Катерини Ющенко. Http://www.ukraine3000.org.ua/management/supervisory-board/bio.html (доступ: 14.08.2011).]

Biography: Thomas R. Pickering (2012). Pobrano z: https://2009-2017.state.gov/s/p/fapb/185596. htm (dostęp: 16.08.2011).

Bondarenko, K. (2007). Leonid Kučma. Portret na fone epoki. Charków: Folio. [Бондаренко, К. (2007). Леонид Кучма. Портрет на фоне єпохи. Харків: Фоліо.]

Družyna dopomagaȇ Ûŝenku u kontaktach z zahidnoûpresoû. (2004). Pobrano z : https://www.pravda.com.ua/news/2004/12/12/3005259/ (dostup: 04.03.2011). [Дружина допомагає Ющенку у контактах із західною пресою. (2004). Https://www.pravda.com.ua/news/2004/12/12/3005259/

(доступ: 04.03.2011).]

Eslimužčina lider, navernǎkaest´ ženŝina, kotora ǎsposobstvo volaȇtomu. Segodnǎ, 56, s. 6–7. [Если мужчина лидер, наверняка есть женщина которая способствовала этому. Сегодня, 56, c. 6–7.]

Fominskij, L. (2007). Kto vy, mister Ûŝenko? Charków: Infobank. [Фоминский, Л. (2007). Кто вы мистер Ющенко? Харків: Інфобанк.]

Gončaruk, G. (2001). Prezydent i Odesa. Odesa: Astroprint. [Гончарук, Г. (2001). Президент і Одеса. Одеса: Астропрінт.]

Holubenko, S. (2010). Šopryhovuût´ čoloviky j drużyny kandydativ u prezydent? Pobrano z: https://

www.unian.ua/politics/311678-scho-prihovuyut-choloviki-y-drujini-kandidativ-u-prezidenti. html (dostup: 14.01.2010). [Голубенко, С. (2010). Що приховують чоловіки і дружини кандидатів у президенти? Https://www.unian.ua/politics/311678-scho-prihovuyut-choloviki-y-drujini-kandidativ-u-prezidenti.html (доступ: 14.01.2010).]

Kamińska-Radomska, I. (2011). Rola pierwszej damy. Pobrano z: http://etykieta-w-biznesie.wieszjak. pl (dostęp: 03.03.2011).

Kateryna Ûŝenko vrazyla dyplomativkol´čugoû z biseru (2008). Pobrano z: https://glavred.info/stars/161244-katerina-yushchenko-vrazila-diplomativ-kolchugoyu-z-biseru.html (dostup: 02.03.2011). [Катерина Ющенко вразила дипломатів кольчугою з бісеру. (2008). Https://glavred.info/stars/161244-katerina-yushchenko-vrazila-diplomativ-kolchugoyu-z-biseru.html (доступ: 02.03.2011).]

Kinastowska, J. (2011). Wizerunek żon kandydatów i ich wpływ na decyzję wyborców. Pobrano z: http://www.doradztwopolityczne.pl/index.php/obszary-zaintersowania/kobiety-w-polityce/121-wizerunek-zon-kandydatow-i-ich-wplyw-na-decyzje-wyborcow (dostęp: 03.03.2011).

Kochanowska, E. (1989). Żony sławnych mężów. Gdańsk: Krajowa Agencja Wydawnicza.

Košiv, Â. (2003). Obezgolovlenyj. Ubyvstvožurnalista. Londyn: URP Sobor. [Кошів, Я. (2003). Обезголовлений. Убивство журналіста. Лондон: УРП Собор.]

Kotliar, A. (2008). Kateryna Ûŝenko: pytannǎne u prizvyŝi prezydenta. Https://dt.ua/SOCIET Y/katerina_yuschenko_pitannya_ne_u_prizvischi_prezidenta.html (dostup: 22.08.2011). [Котляр, А. (2008). Катерина Ющенко: питання у прізвищі президента. Https://dt.ua/SOCIETYkaterina_yuschenko_pitannya_ne_u_prizvischi_prezidenta.html (доступ: 22.08.2011).]

Kučma Mykolaïvna, L. (2011). Počesnyj prezydent Nacional´ nogofondusocial´ nogozahy stumateriv i ditej „Ukraïna–ditǎm”. Pobrano z: http://www.ukraine-children.org.ua/ukr/about/101 (dostup: 27.02.2011). [Кучма Миколаївна, Л. (2011). Почесний президент Національного фонду соціального захисту матерів і дітей „Україна – дітям”. Http://www.ukraine-children.org. ua/ukr/about/101 (доступ: 27.02.2011).]

Kuz´o, T. (2002). Žinoče pytannǎ u vyborčij kampaniï. Pobrano z: https://www.pravda.com.ua/news/2002/02/13/2986962/ (dostup: 02.03.2011). [Кізьо, Т. (2002). Жіноче питання у виборчій кампанії. Https://www.pravda.com.ua/news/2002/02/13/2986962/ (доступ: 02.03.2011).]

L. Kučma: žena prezydenta-ȇtonezvanie. Êto-rabota (2000). Stoličnyenovosti, 21, s. 2. [Л. Кучма: жена президента – это не звание. Это – работа. Столичные новости, 21, c. 2.]

Leŝenko, S. (2006). Polityčni orbity Viktora Ûŝenko. Https://www.pravda.com.ua/articles/2006/01/30/3058123/ (dostup: 10.08.2011). [Лещенко, С. (2006). Політичні орбіти Віктора Ющенко. Https://www.pravda.com.ua/articles/2006/01/30/3058123/ (доступ: 10.08.2011).]

Naumenko, L. (2005). Moja rodzina – moja twierdza. W: W. Drozdowa (red.), Wiktor Juszczenko.Prezydent. Warszawa: Wydawnictwo Rea.

Orłowski, T. (2010). Protokół dyplomatyczny: ceremoniał i etykieta. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Petryk, O. (2011). Vot tak by i dlǎ dętej. Pobrano z: http://www.dt.ua (dostup: 02.03.2011). [Петрык, О. (2011). Вот так бы для детей]. Pobrano z: http://www.dt.ua (доступ: 02.03.2011).]

Polityka i moda (2006). Pobrano z: http://lvgazeta.info/politimoda.html (dostęp: 30.07.2011).

Pompowski, T. (2008). Żony Juszczenki i Saakaszwilego to ukryta broń przeciw Rosji. Pobrano z: https://polskatimes.pl/zony-juszczenki-i-saakaszwilego-to-ukryta-bron-przeciw-rosji/ar/43086 (dostęp: 04.03.2011).

Pro fond. Pobrano z: http://www.ukraine3000.org.ua/aboutfund.html (dostęp: 2.03.2011).

Pro Spilku Ukraïns´ koï molodi. Https://cym.org/about/ (dostup: 16.08.2011). [Про спілку української молоді. Https://cym.org/about/ (доступ: 16.08.2011).]

Pytlakowski, P., Kochanowska, I., Kapecka, J. (2000). Historia pierwszych dam. Pobrano z: https://archiwum.polityka.pl/art/historia-pierwszych-dam,366240.html (dostęp: 03.03.2011).

Rudenko, S. (2007). Vsǎ prezudentska ǎrvat´. Okruženie Ûŝenko: ot A do Ă. Kijów: Sammit-Kniga. [Руденко, С. (2007). Ваша президентская рать. Окружение Ющенко: от А до Я. Киев: Саммит-Книга.]

Semčenko O. (2011). Žinka dla Ănukovyča. Pobrano z: http://www.pravda.com.ua (dostup: 22.08.2011). [Семченко, О. (2011). Жінка для Януковича. Http://www.pravda.com.ua (доступ: 22.08.2011).]

Šovkun, L., Lyhovij, D., Dorošenko, M. (2005). Viktor Ûŝenko: „Perejty z Majdanu do kabinetu vyǎvylos´ duże kladnoûrobotoû”. W: O. Ǎnevs´kyj (red.), Viktor Ûŝenko. 100 dni v prezydentstva: prǎmamova. Charków: Folio. [Шовкун, Л., Лиховий, Д,, Дорощенко, М. (2005). Віктор Ющенко: „Перейти з Майдану до кабінету виявилось дуже складною роботою”. B: О. Яневський (ред.), Віктор Ющенко. 100 днів президентства: пряма мова. Харків: Фоліо.]

Stecura, I. (2005). Ăknyŝat´ imidž. Pobrano z: https://dt.ua/CU LTU RE/yak_nischat_imidzh.html (dostup: 02.08.2011). [Стецюра, І. (2005). Як нищать імідж. Https://dt.ua/CU LTU RE/yak_nischat_imidzh.html (доступ: 02.08.2011).]

Śliwiński, J. (1994). Kazimierz Wielki. Kobiety a polityka. Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Tomenko proponuȇ družyni prezydenta staty deputatom. (2001). Https://www.pravda.com.ua/news/2001/11/22/2985339/ (dostup: 02.03.2011). [Томенко пропонує дружині президента стати депутатом. (2001). Https://www.pravda.com.ua/news/2001/11/22/2985339/ (доступ:02.03.2011).]

Ukaz Prezydenta Ukraïny. Pro Nacional´nyj fondsocial´ nogozahy stumateriv i ditej „Ukraïna–ditǎm”,vid 20 XI 1996 roku. (1996). Http://zakon.rada.gov.ua (dostup: 03.03.2011). [Указ Президента України. Про Національний фонд соціального захисту матерів і дітей „Україна дітям” від 20 XI 1996 року. (1996). Http://zakon.rada.gov.ua (доступ: 03.03.2011).]

Ûŝenko na goduvav Bajdena varenykamy ta ikroû (2009). Https://www.pravda.com.ua/news/2009/07/22/4108902/ (dostup: 02.03.2011). [Ющенко нагодував Байдена арениками та іконою. (2009). Https://www.pravda.com.ua/news/2009/07/22/4108902/ (доступ: 02.03.2011).]

Valentina Dovženko: „Politikunužnostroit´ ne po princypuboksa a po pryncypuval´sa…”. Http://cn.com.ua (dostup: 02.03.2011). [Валентина Довженко: Политику нужно строить не по принципу бокса а по принципу вальса. Http://cn.com.ua (доступ: 02.03.2011).]

Viktor Ûŝenko nesluhaȇ družynunavit´ u pytannǎh rygotuvannǎ salatu (2004). Https://www.pravda.com.ua/news/2004/08/5/3001656/view_print/ (dostup: 02.03.2011). [Віктор Ющенко не слухає дружину навіть у питаннях приготування салату. (2004). Https://www.pravda.com.ua/news/2004/08/5/3001656/view_print/ (доступ: 02.03.2011).]

Zajceva, N., Stecun, N. (2006). Katerina Ûŝenko: esliby ǎ sideladoma, mužsčitalbymenǎočen´ skučnoj. Êkonomičeskieizvestiǎ, 496(199), s. 1–8. [Зайцева, Н., Стецун Н. (2006). Катерина Ющенко: если бы я сидела дома, муж считал бы меня очень скучной. Экономические известия, 496(199), c. 1–8.]

Žulyns´kyj, M., Slipuško, O. (2005). Viktor Ûŝenko: vyprobuvannǎvladoû. Charków: Folio. [Жулинський, М., Сліпушко, О. (2005). Віктор Ющенко: випробування владою. Charków: Folio.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2018.36.2.161-171
Data publikacji: 2019-01-18 08:01:22
Data złożenia artykułu: 2018-07-20 00:03:59

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Olga Krokowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.