Potencjał frazeologiczny sloganów reklamowych

Ольга Яковлева

Streszczenie w języku polskim


Artykuł poświęcono sloganom reklamowym jako jednemu ze źródeł nowych jednostek frazeologicznych. Celami badania są przegląd uwarunkowań przejścia sloganów do grupy frazeologizmów reklamowych i analiza specyfiki funkcjonowania sloganów reklamowych we współczesnej prasie rosyjskiej. Materiał źródłowy stanowi autorska kartoteka frazeologizmów zebrana metodą przypadkowego wyboru z publikacji współczesnej rosyjskiej prasy (w tym również elektronicznych wersji periodyków) z lat 2000–2010. Wykorzystano następujące metody: opisową, analizy definicji słownikowych i analizy kontekstualnej. Sfrazeologizowane slogany reklamowe są produktywnym źródłem nowych frazeologizmów współczesnego języka rosyjskiego. Wchodzą do potocznego obiegu użytkowników języka i zaczynają być aktywnie wykorzystywane w różnych sytuacjach komunikacyjnych, podobnie jak inne stałe połączenia wyrazowe (paremie, aforyzmy, skrzydlate słowa).


Słowa kluczowe


slogan reklamowy, slogan, jednostki frazeologiczne

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


Chlebda, W. (1996). Frazeologia w reklamie i reklama we frazeologii. Problemy Frazeologii Europejskiej, 1, s. 57–68.

Girniak, Е.М. (2011). Idiomatichnost reklamnogo teksta (na materiale russkoy i kitayskoy reklamy). Vestnik Permskogo Universiteta. Rossiyskaya i Zarubezhnaya Filologia, 1(13), s. 32–38. [Гирняк, Е.М. (2011). Идиоматичность рекламного текста (на материале русской и китайской рекламы). Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология, 1(13), с. 32–38.]

Kuznetsov, S.A. (2002). Bolshoi tolkovyi slovar russkogo yazyka. Sankt-Peterburg: Norint. [Кузнецов, С.А. (2002). Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург: Норинт.]

Moskalenko, G. (1998). Teksty telereklamy rossiyane prevrashchayut w aforizmy. Kapital. Pobrano z: http://www.iccg.ru/ru/reception/press/?id=142&f=97 (dostup: 11.02.2018). [Москаленко, Г. (1998). Тексты телерекламы россияне превращают в афоризмы. В: Капитал. Режим доступа: http://www.iccg.ru/ru/reception/press/?id=142&f=97 (доступ: 11.02.2018).]

Pikuleva, Y.B. (2006). Televizionnaya reklama i yazykovoy vkus epohi. Filologicheskiy Klass, 16. Pobrano z: https://cyberleninka.ru/article/n/televizionnaya-reklama-i-yazykovoy-vkus-epohi (dostup: 11.02.2018). [Пикулева, Ю.Б. (2006). Телевизионная реклама и языковой вкус эпохи. Филологический класс, 16. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/televizionnaya-reklama-i-yazykovoy-vkus-epohi (доступ: 11.02.2018).]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2018.36.2.173-181
Data publikacji: 2019-01-18 08:01:22
Data złożenia artykułu: 2018-08-02 20:01:33

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Olga Iakovleva

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.