Odtworzenie amerykańskiej tradycji noir na przykładzie L.A. Confidential

Krzysztof Antoniak

Streszczenie w języku polskim


Elementy literatury hard-boiled i filmu noir są obecne we współczesnej literaturze i mediach wizualnych, ale motywy i postacie z klasycznych tekstów noir zostały odkryte na nowo. Artykuł udowadnia, że film L.A. Confidential może być postrzegany jako odtworzenie amerykańskiej tradycji noir, a powieść Jamesa Ellroya zaklasyfikowana jako literatura hard-boiled. Autor analizuje postacie detektywów przedstawione zarówno w książce, jak i w filmie oraz bada dzieło w kontekście  retronoir, skupiając uwagę na postaci femme fatale, roli miasta i sposobie przedstawienia brutalności.


Słowa kluczowe


noir; hard-boiled; L.A. Confidential; James Ellroy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Ellroy, J. (1994). L.A. Confidential. London: Arrow Books Limited.

Hanson, C. (1997). L.A. Confidential. Burbank: Warner Bros.

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Abrams, J.J. (2006). From Sherlock Holmes to The Hard-Boiled Detective. In: M.T. Conrad (ed.), The Philosophy of Film Noir (pp. 69–88). Lexington: The University Press of Kentucky.

Chandler, R. (1950). The Simple Art of Murder. Boston: Houghton Mifflin.

Christopher, N. (1997). Somewhere in the Night: Film Noir and the American City. New York: Free Press.

Douet, A. (2017). Representations of Los Angeles: Blade Runner and LA Confidential. From: www.academia.edu/10876889 (access: 14.09.2017).

Hausladen, G.J., Starrs, P.F. (2005). L.A. Noir. Journal of Cultural Geography, 23(1), pp. 43–69.

Knight, D. (2006). On Reason and Passion in The Maltese Falcon. In: M.T. Conard (ed.), The Philosophy of Film Noir (pp. 207–221). Lexington: The University Press of Kentucky.

Mayer, G., McDonnell, B. (2007). Encyclopedia of Film Noir. London: Greenwood Press.

Shefrin, E. (2005). Le Noir et le Blanc: Hybrid Myths in Devil in a Blue Dress and L.A. Confidential. Literature/Film Quarterly, 33(3), pp. 172–181.

Spicer, A. (2010). Historical Dictionary of Film Noir. Plymouth: The Scarecrow Press, 259, pp. 164–165.

Taubin, A. (1997). L.A. Lurid. Sight and Sound, 7, pp. 7–9.

Wager, J.B. (2005). Dames in the Driver’s Seat: Reading Film Noir. Austin: The University of Texas Press.

Zając, K. (2010). Ideologia i ikonografia w filmach retro-noir. Studia Filmoznawcze, 31, pp. 189–206.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2018.36.2.131-145
Data publikacji: 2019-01-18 08:01:22
Data złożenia artykułu: 2018-10-17 21:20:00

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Krzysztof Antoniak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.