Glosa do orfeistów (na marginesie wiersza Rośliny Kazimierza Wierzyńskiego)

Jakub Osiński

Streszczenie w języku polskim


Artykuł został poświęcony interpretacji wiersza Kazimierza Wierzyńskiego (1894–1969) pt. Rośliny z tomu Korzec maku (1951). Autor starał się ukazać inny sposób wykorzystania przez poetę mitu orfickiego niż te dotychczas omówione przez badaczy. W tym celu przeprowadził dokładną analizę utworu, w której uwzględnił budowę wiersza oraz konteksty biograficzne, historyczne i literackie. Rozważania potwierdziły, że wśród utworów Wierzyńskiego zawierających motywy orfickie Rośliny zajmują miejsce osobne, a przy tym odzwierciedlają ważne stadium rozwoju powojennej twórczości poetyckiej tego autora.


Słowa kluczowe


Kazimierz Wierzyński; Orfeusz; Eurydyka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Wierzyński, K. (1949). Rośliny. Kultura (Paryż), 16/17, s. 197–198.

Wierzyński, K. (1951). Korzec maku. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas.

Wierzyński, K. ([1959]). Poezje zebrane. Londyn–Nowy Jork: Wydawnictwo „Wiadomości” – Polski Instytut Naukowy.

Wierzyński, K. (1960). Tkanka ziemi. Paryż: Instytut Literacki.

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Andres, Z. (1997). Kazimierz Wierzyński. Szkice o twórczości literackiej. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Dłuska, M. (1972). Studia i rozprawy, 3. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Dudek, J. (1975). Liryka Kazimierza Wierzyńskiego z lat 1951–1969. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Dybciak, K. (1987). Istnienie jest śpiewem i rytmem. Współczesny orficyzm. W Drodze, 9, s. 60–70.

Jaworski, M. (2017). Nowoczesny Orfeusz. Interpretacja mitu w literaturze polskiej XX–XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN.

Ligęza, W. (2014). Muzyka w wierszach Kazimierza Wierzyńskiego. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne, 5, s. 13–27.

Ligęza, W. (1985). Obszary ocalenia. Natura, słowo i kultura w późnej liryce Kazimierza Wierzyńskiego. W: T. Bujnicki, W. Wyskiel (red.), Pisarz na obczyźnie (s. 169–183). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Osiński, J. (2014). „Skowyt nadczłowieczy spod ziemi dalekiej”. Powstanie warszawskie w poezji Kazimierza Wierzyńskiego. Polonistyka, 9, s. 16–18.

Poradecki, J. (1995). Orfeusz poetów dwudziestego wieku. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.

Rydz, A. (2004). „Świat nie ma sensu, sens ma sztuka”. O powojennej poezji Kazimierza Wierzyńskiego. Warszawa: Semper.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2018.36.2.19-30
Data publikacji: 2019-01-18 08:01:22
Data złożenia artykułu: 2018-10-26 23:42:32

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Jakub Osiński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.