Magia, duchy i głosy w wybranych utworach Josepha Conrada.

Agata Łukasiewicz

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł bada istotę magii, duchów i głosów w wybranych utworach Josepha Conrada, który niejednokrotnie czerpie inspiracje z nadnaturalnych zdarzeń – motywu często deprecjonowanego przez samego pisarza. W swoim dorobku artystycznym angielski autor  stworzył wiele złożonych osobliwości będących wyzwaniem w procesie interpretacji. Dlatego też główny cel artykułu sprowadza się do przedstawienia funkcji magii i zjaw w tekstach Conrada oraz  zobrazowania konkretnych tendencji i zależności w odniesieniu do  przedmiotu badań. Analiza umożliwia ukazanie podobieństw i różnic między różnorodnymi formami magii i istotami spirytualnymi  zaprezentowanymi w poszczególnych tekstach, jak również zarysowanie klasyfikacji omówionych zjawisk, które odzwierciedlają wielowymiarowy charakter artystycznego stylu Conrada.


Słowa kluczowe


magia; duchy; głosy; Joseph Conrad

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

Conrad, J. (1972a). Karain: wspomnienie. Przeł. A. Zagórska. W: Z. Najder (red.), Joseph Conrad. Dzieła, 4. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Conrad, J. (1972b). Laguna. Przeł. A. Zagórska. W: Z. Najder (red.), Joseph Conrad. Dzieła, 4. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Conrad, J. (1972c). Nostromo. Opowieść z wybrzeża. Przeł. J. Korniłowiczowa. W: Z. Najder (red.), Joseph Conrad. Dzieła, 8. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Conrad, J. (1973a). Bestia. Opowieść gniewna. Przeł. K. Tarnowska. W: Z. Najder (red.), Joseph Conrad. Dzieła, 11. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Conrad, J. (1973b). Smuga cienia. Wyznanie. Przeł. J.J. Szczepański. W: Z. Najder (red.), Joseph Conrad. Dzieła, 18. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Conrad, J. (1974). Gospoda dwóch wiedźm. Znaleziony rękopis. Przeł. M. Skibniewska. W: Z. Najder (red.), Joseph Conrad. Dzieła, 17. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Billy, T. (1997). A Wilderness of Words. Closure and Disclosure in Conrad’s Short Fiction. Lubbock: Texas Tech University Press.

Davies, L. (1996). Conrad and Potocki, a Speculation. W: W. Krajka (red.), Conrad and Poland (s. 179–194). Boulder: Social Science Monographs, Lublin: Wydawnictwo UMCS, Nowy

Jork: Columbia UP.

Davies, L. (2009). Uncanny Conrad: Home, Exile, Memory, and Communion with the Dead. Leviathan, 11.1, s. 105–17.

Davies, L. (red.). (2015). The Selected Letters of Joseph Conrad. Cambridge: CUP.

Gheorghiu, V.A. i in. (red.). (1989). Suggestion and Suggestibility. Theory and Research. Berlin: Springer–Verlag.

Hampson, R. (1992). Conrad and the Formation of Legends. W: K. Carabine, O. Knowles, W. Krajka (red.), Conrad’s Literary Career (s. 167–185). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Hay, S. (2011). A History of the Modern British Ghost Story. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Krajka, W. (1995). Joseph Conrad. Konteksty kulturowe. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Krajka, W. (1998). Making Magic as Cross-Cultural Encounter: The Case of Conrad’s “Karain: A Memory”. W: K. Carabine, O. Knowles, P. Armstrong (red.), Conrad, James and Other

Relations (s. 245–259). Boulder: Social Science Monographs, Lublin: Wydawnictwo UMCS, Nowy Jork: Columbia UP.

Lothe, J. (1989). Conrad’s Narrative Method. Oxford: Clarendon Paperbacks.

Modrzewski, S. (1993). Conrad a konwencje. Autorska świadomość systemów a warsztat literacki pisarza. Gdańsk: Wydawnictwo UG.

Moutet, M. (2006). Ghost Words: Negative Initiation and Poetic Enunciation in The Shadow-Line. W: J. Paccaud-Huguet (red.), Conrad in France (s. 149–175). Boulder: Social Science Monographs, Lublin: Wydawnictwo UMCS, Nowy Jork: Columbia UP.

Orne, M., Hammer T., Gordon A. (2016). Hypnosis. W: Encyclopedia Britannica. Pobrano z: https://www.britannica.com/science/hypnosis (dostęp: 08.02.2018).

Texier-Vandamme, Ch. (2006). The Shadow-Line: Condensation, Line of Flight, and Fascination with Death. W: J. Paccaud-Huguet (red.), Conrad in France (s. 127–147). Boulder: Social Science Monographs, Lublin: Wydawnictwo UMCS, Nowy Jork: Columbia UP.

Watts, C. (1982). A Preface to Conrad. Preface Books. Londyn–Nowy Jork: Longman.

Zgorzelski, A. (1984). O nowelach Conrada. Interpretacje. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2018.36.2.9-18
Data publikacji: 2019-01-18 08:01:22
Data złożenia artykułu: 2018-11-11 23:50:17

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Agata Łukasiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.