Pseudonimy na portalu randkowym. Analiza semantyczna wybranych nazw

Joanna Izabela Ozimska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest analiza pseudonimów internetowych (nicków) tworzonych przez użytkowników polskiego portalu randkowego. Po wstępie teoretycznym obejmującym uwagi dotyczące funkcjonowania portali randkowych, rozważania terminologiczne na temat pseudonimu internetowego na tle innych antroponimów oraz przedstawieniu funkcji pseudonimów w nawiązaniu do obecnych w literaturze przekładoznawczej klasyfikacji funkcji tytułów dzieł literackich, zaprezentowano wyniki badania, któremu poddano ponad 30.000 realnych nazw spośród 1,3 mln istniejących loginów. Analiza semantyczna pozwoliła na wyodrębnienie następujących kategorii, nawiązujących do modelu zaproponowanego przez H. Bechar-Israeli: nazwy zawierające prawdziwe imię; związane z własną osobą; odnoszące się do medium, technologii i ich właściwości; związane z florą, fauną i obiektami nieożywionymi; wykorzystujące zabawy słowne; nawiązujące do postaci literackich, filmowych, bajkowych oraz do znanych osób; odnoszące się do seksu i prowokacyjne. Zgromadzony materiał potwierdził tezę o niewielkiej kreatywności bywalców portali randkowych, korzystających w akcie nominacji z dużą częstotliwością z derywowanych odatroponimicznie loginów zawierających dla odróżnienia liczebniki, jak również posługujących się w dużej mierze językiem angielskim.


Słowa kluczowe


pseudonim internetowy; nick; antroponim; funkcje pseudonimów; portal randkowy

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bechar-Israeli, Haya. (1995). From to : Nicknames, Play and Identity on Internet Relay Chat. Journal of Computer-Mediated Communication, 1(2). DOI: https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.1995.tb00323.x

Cacioppo, John T., Cacioppo, Stephanie, Gonzaga, Gian C., Ogburn, Elizabeth L., VanderWeele, Tyler J. (2013). Marital satisfaction and break-ups differ across on-line and off-line meeting venues. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110, pp. 10135–10140.

Chyrzyński, Tomasz. (2009). Tendencje w tworzeniu pseudonimów internetowych przez użytkowników polsko- i anglojęzycznych – analiza porównawcza. Media. Kultura. Komunikacja Społeczna, 5, pp. 117–130.

Cocks, Harry G. (2009). Classified: The Secret History of the Personal Column. London: Random House UK.

Czopek-Kopciuch, Barbara. (2004). Nick – nowa kategoria antroponimiczna?. In: Kazimierz Michalczewski (ed.), Współczesne odmiany języka narodowego (pp. 106–111). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Griscom, Rufus. (2002).Why are online personals so hot?. Wired Issues, 10. Downloaded from: https://www.wired.com/2002/11/why-are-online-personals-so-hot/ (access: 08.12.2018).

Hejwowski, Krzysztof. (2015). Iluzja przekładu. Przekładoznawstwo w ujęciu konstruktywnym. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.

Miczka, Tadeusz. (2004). Globalizacja – Internet – kultura – tożsamość. In: Marek Sokołowski (ed.), Oblicza Internetu (pp. 164–179). Elbląg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

Łobodzińska, Romana, Peisert Maria. (2003). Nazwy własne w przestrzeni wirtualnej. In: Maria Biolik (ed.), Metodologia badań onomastycznych (pp. 644–653). Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Oronowicz, Wojciech, Jaśkowiak, Agnieszka. (2015). Historia internetowych portali randkowych. Downloaded from: https://www.researchgate.net/publication/282007393_Historia_internetowych_portali_randkowych_History_of_online_dating (access: 16.11.2018).

Siwiec, Adam. (2014). Pseudonimy internetowe vel nicki – charakterystyka onomastyczna i uzus. Roczniki Humanistyczne, (57)6, pp. 101–121.

INTERNET SOURCES

https://porady.sympatia.onet.pl/sympatia-radzi/jak-dobrac-pseudonim-w-sieci/z60nvgb (access: 29.12.2018).

https://sympatia.onet.pl/register.html (access: 28.12.2018).

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sympatia-na-czele-serwisow-randkowych-w-dol-edarling-i-sympatiaplus-datezone-liderem-w-erotyce (access: 28.12.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2019.37.2.121-132
Data publikacji: 2019-12-31 19:00:37
Data złożenia artykułu: 2019-01-26 20:32:32


Statystyki

Widoczność abstraktów - 2239
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 162

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Joanna Izabela Ozimska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.