Recepcja imion zakonnych w wypowiedziach internautów

Ewa Zmuda

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł wpisuje się w nurt badań nad polskim imiennictwem zakonnym. Celem analiz uczyniono recepcję imion zakonnych przez środowisko internautów (przedmiotem opisu były wypowiedzi internautów umieszczone na różnych forach internetowych). Dokonano analizy sposobów opisu i wartościowania imion zakonnych, nietypowych dla nazewnictwa chrzestnego oraz imion zwanych przez internautów zwykłymi. W artykule wykorzystano zarówno prace onomastyczne (zwłaszcza z onomastyki religijnej), jak i socjolingwistyczne.


Słowa kluczowe


imiona; imiona zakonne; onomastyka religijna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Dubisz, Stanisław (ed.). (2008). Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. Vol. 1–4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kłosińska, Anna, Sobol, Elżbieta, Stankiewicz, Anna (eds.). (2005). Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kołodziejek, Ewa. (2006). Festiwal radosnych zakupów – moda językowa na tle współczesnych zmian kulturowych. In: Ewa Kołodziejek (ed.), W kręgu polszczyzny dawnej i współczesnej. Księga ofiarowana dr. hab. Kazimierzowi Długoszowi, profesorowi Uniwersytetu Szczecińskiego (pp. 219–231). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Mycawka, Mirosława. (2000). Derywaty z mega we współczesnej polszczyźnie. Język Polski, (80)1–2, pp. 15–22.

Ożóg, Kazimierz. (2001). Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”.

Ożóg, Kazimierz. (2014). Mody językowe we współczesnej polszczyźnie. In: Małgorzata Kułakowska, Agnieszka Myszka (eds.), Kultura mówienia dawniej i dziś (pp. 13–22). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pisarek, Walery. (1993). Moda w języku. Ojczyzna Polszczyzna, 3, pp. 56–62.

Puzynina, Jadwiga. (1992). Język wartości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Puzynina, Jadwiga. (2013). O problemach wartościowania w języku i w tekście. In: Jadwiga Puzynina (ed.), Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa (pp. 111–121). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Rymut, Kazimierz. (1995). Słownik imion współcześnie w Polsce używanych. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

Walczak, Bogdan. (1987). Między snobizmem i modą a potrzebami języka, czyli o wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Zmuda, Ewa. (2015a). Maria jako imię zakonne. Onomastica, 59, pp. 137–151.

Zmuda, Ewa. (2015b). Imię zakonne znakiem religijności i tożsamości. In: Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska (eds.), Język tożsamości (pp. 209–222). Gorzów Wielkopolski: PWSZ.

INTERNET SOURCES

http://forum.gazeta.pl/forum/w,12924,23843438,23843438,pokrecone_i... (access: 02.09.2018)

https://www.gosc.pl/doc/791994.Siostra-niejedno-ma-imie (access: 02.09.2018).

http://www.naszepowolanie.pun.pl/viewprintable.php?id=109 (access: 02.09.2018).

http://www.rozmawiamy.jezuici.pl/forum/109/n/8284 (access: 02.09.2018).

Malinowski M., Nagle wszystko zrobiło się mega… Downloaded from: https://przelom.pl/14178-nagle-wszystko-zrobilo-sie-mega.html (access: 12.10.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2019.37.2.109-120
Data publikacji: 2019-12-31 19:00:36
Data złożenia artykułu: 2019-01-28 11:24:41


Statystyki

Widoczność abstraktów - 518
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 138

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Ewa Zmuda

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.