The Reception of Religious Names in Internet Users’ Comments

Ewa Zmuda

Abstract


This article is part of the study of Polish religious names. The purpose is to analyse the reception of religious names by Internet users (the subject of the description was made by their comments on various Internet forums). The analysis of the methods of describing and evaluating religious names, unusual for baptismal nomenclature and names marked as ordinary Internet users, was carried out. The article uses both onomastic (especially religious onomastics) and sociolinguistic works.


Keywords


names; religious names; religious onomastics

Full Text:

PDF

References


Dubisz, Stanisław (ed.). (2008). Uniwersalny słownik języka polskiego PWN. Vol. 1–4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kłosińska, Anna, Sobol, Elżbieta, Stankiewicz, Anna (eds.). (2005). Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kołodziejek, Ewa. (2006). Festiwal radosnych zakupów – moda językowa na tle współczesnych zmian kulturowych. In: Ewa Kołodziejek (ed.), W kręgu polszczyzny dawnej i współczesnej. Księga ofiarowana dr. hab. Kazimierzowi Długoszowi, profesorowi Uniwersytetu Szczecińskiego (pp. 219–231). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Mycawka, Mirosława. (2000). Derywaty z mega we współczesnej polszczyźnie. Język Polski, (80)1–2, pp. 15–22.

Ożóg, Kazimierz. (2001). Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia. Rzeszów: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”.

Ożóg, Kazimierz. (2014). Mody językowe we współczesnej polszczyźnie. In: Małgorzata Kułakowska, Agnieszka Myszka (eds.), Kultura mówienia dawniej i dziś (pp. 13–22). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pisarek, Walery. (1993). Moda w języku. Ojczyzna Polszczyzna, 3, pp. 56–62.

Puzynina, Jadwiga. (1992). Język wartości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Puzynina, Jadwiga. (2013). O problemach wartościowania w języku i w tekście. In: Jadwiga Puzynina (ed.), Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa (pp. 111–121). Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Rymut, Kazimierz. (1995). Słownik imion współcześnie w Polsce używanych. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

Walczak, Bogdan. (1987). Między snobizmem i modą a potrzebami języka, czyli o wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Zmuda, Ewa. (2015a). Maria jako imię zakonne. Onomastica, 59, pp. 137–151.

Zmuda, Ewa. (2015b). Imię zakonne znakiem religijności i tożsamości. In: Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska (eds.), Język tożsamości (pp. 209–222). Gorzów Wielkopolski: PWSZ.

INTERNET SOURCES

http://forum.gazeta.pl/forum/w,12924,23843438,23843438,pokrecone_i... (access: 02.09.2018)

https://www.gosc.pl/doc/791994.Siostra-niejedno-ma-imie (access: 02.09.2018).

http://www.naszepowolanie.pun.pl/viewprintable.php?id=109 (access: 02.09.2018).

http://www.rozmawiamy.jezuici.pl/forum/109/n/8284 (access: 02.09.2018).

Malinowski M., Nagle wszystko zrobiło się mega… Downloaded from: https://przelom.pl/14178-nagle-wszystko-zrobilo-sie-mega.html (access: 12.10.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2019.37.2.109-120
Data publikacji: 2019-12-31 19:00:36
Data złożenia artykułu: 2019-01-28 11:24:41


Statistics


Total abstract view - 919
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 436

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Ewa Zmuda

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.