Gra słów w nazwiskach i konstrukcjach onomaturgicznych w L’enfant léopard (1999) Daniela Picouly’ego

Giorgio Sale

Streszczenie w języku polskim


Celem badań jest sprawdzenie, w jaki sposób onomastyczne narzędzia wykryte we francuskiej powieści L’enfant leopard [The Leopard Boy](1999) Daniela Picouly’ego determinują potencjalnie pluralistyczny odbiór tekstu odwołującego się do własnej kompetencji historycznej, fikcyjnej i retorycznej. Poświęcona przede wszystkim literackiej onomastyce analiza skupia się na identyfikacji różnych kontekstów ponownie użytych przez autora powieści, z których czerpie nazwiska postaci i miejsca swojego fikcyjnego uniwersum. Nazwy własne można rozumieć jako odniesienia historyczne, które pełnią funkcję uautentyczniającą opowieść – służą jako referencyjne zakotwiczenie narracji – i zawierają odniesienia intertekstualne, które może uchwycić jedynie czytelnik o głębokiej świadomości literackiej. Nazwy własne można także rozumieć jako wyimaginowane konstrukcje onomaturgiczne opracowane przez autora, który wykorzystuje strategie językowe i retoryczne, aby osiągnąć ludyczny charakter tekstu. Studium ujawnia proces budowania opowieści oraz tropiąc ślady onomastyczne, oddaje przyjętą przez autora metodę kreacji literackiej.


Słowa kluczowe


onomastyka; francuska powieść; L’enfant leopard [The Leopard Boy]; strategie retoryczne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Barthes, Roland. (1972). Proust et les noms. In: Barthes, Roland, Le degré zéro de l’écriture suivi de Nouveaux essais critiques (pp. 121–134). Paris: Éditions du Seuil.

Béglé, Jérôme. (1999). Picouly se la joue aristo. Paris Match, pp. 4–5.

Dauzat, Albert. (1980). Dictionnaire étymologique des noms de famille et prénoms de France (ed. revised and augmented by Marie-Thérèse Morlet). Paris: Larousse [1st ed. 1951].

Garane, Jeanne. (2014). Playing with the Past: How and Why Daniel Picouly Rewrites Chester Himes. In: Dominic Thomas (ed.), Afroeuropean Cartographies (pp. 82–96). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

LISTS OF SOURCES

Himes, Chester. (1958). For Love of Imabelle. Greenwich, CN: Fawcett. [French trans. by Minnie Danzas, La Reine des pommes. In: Himes, Chester. (2007). Cercueil et fossoyeur : le cycle de Harlem. Paris: Gallimard.]

Himes, Chester. (1959). The Crazy Kill. New York: Avon.

Himes, Chester. (1960). All Shot Up. London: Panther. [French trans. by Jeanne Fillion, Imbroglio negro. In: Himes, Chester. (2007). Cercueil et fossoyeur : le cycle de Harlem. Paris: Gallimard.]

Himes, Chester. (1960). The Big Gold Dream. New York: Avon.

Himes, Chester. (1965). Cotton Comes to Harlem. New York: Putnam.

Himes, Chester. (1966). The Heat’s On. New York: Putnam.

Himes, Chester. (1969). Blind Man with a Pistol. New York: W. Morrow.

Picouly, Daniel. (1999). L’enfant léopard. Paris: Grasset.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2019.37.2.179-190
Data publikacji: 2019-12-31 19:00:46
Data złożenia artykułu: 2019-02-02 20:01:04


Statystyki

Widoczność abstraktów - 298
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 125

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Giorgio Sale

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.