From the Anthroponymy of Krajna. Given Names of the Inhabitants of Nakło Born between 1874 and 1875 (based on the records of the Civil Registry Office of Nakło Miasto)

Henryk Duszyński-Karabasz

Abstract


The paper examines the given names of people born in Nakło (south-east Krajna region) between 1874 and 1875. The anthroponymic material was extracted from the records of the Civil Registry Office of Nakło Miasto. The sources mentioned were written in German. In this paper, proper names of Catholics, Evangelic and Jewish people are analysed, with special focus on their etymology, frequency, and polyonymy. The aim is to show the similarities and differences in the anthroponymy of these groups. The analysis has shown that each religious group in Nakło in the 1870s, despite common onomasticon, established its own anthroponymic system.

Keywords


anthroponymy; given name; polyonymy; Nakło; Krajna

Full Text:

PDF

References


Abramowicz, Zofia. (1993). Imiona chrzestne białostoczan w aspekcie socjolingwistycznym (lata 1885–1985). Białystok: Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku.

Abramowicz, Zofia. (2010). Antroponimia żydów białostockich. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.

Bubak, Józef. (1993). Księga naszych imion. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Duszyński-Karabasz, Henryk. (2018). Die Mehrnamigkeit in den Kirchenbüchern der orthodoxen Gemeinden von Ostkujawien und Dobriner Land an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Österreichische Namenforschung, Beihefte, 6, pp. 325–336.

Horyń, Ewa. (2009). Zjawisko wieloimienności na przykładzie miechowskich ksiąg urodzeń z lat 1918–1939. Małopolska. Regiony – Regionalizmy – Małe ojczyzny, 11, pp. 271–278.

Jurczak, Stanisław, Trybuszewski, Henryk. (1999). Opracowanie historyczne. In: Atlas historyczny miast krajeńskich. Nakło nad Notecią. Nakło nad Notecią: Wydawnictwo Pagina.

Kołatka, Krzysztof. (2016). Ojkonimy świadectwem językowego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego dziedzictwa Krajny. In: Artur Gałkowski, Renata Gliwa (eds.), Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej (pp. 189–203). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kresa, Monika. (2013). Antroponimia historycznego pogranicza mazowiecko-podlaskiego w XVIII wieku na przykładzie parafii Stoczek w ówczesnym dekanacie kamieńczykowskim. Warszawa: Bel Studio.

Księski, Janusz. (1990). Nakło w okresie zaboru pruskiego. In: Jerzy Danielewicz (ed.), Nakło nad Notecią. Dzieje miasta i okolic w latach 1299–1989. Część I (pp. 160–208). Nakło nad Notecią: Krajeńskie Towarzystwo Kulturalne w Nakle.

Majewska, Ewa. (2018). Mehrnamigkeit in deutschen, niederländischen und flämischen Taufregistern des 19. Jahrhunderts in Bezug auf konfessionelle Unterschiede. Österreichische Namenforschung, Beihefte, 6, pp. 295–324.

Rudnicka-Fira, Elżbieta. (2013). Imiennictwo krakowian od XVI do XVIII wieku na tle historii i kultury. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Sergott, Anna. (2016). Nakło – Miasto Trzech Kultur. Szlak turystyczny śladem zabytków Nakła nad Notecią. Nakło nad Notecią: Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią.

Umińska-Tytoń, Elżbieta. (2006). Imiona podwójne na tle tradycji imienniczej XX wieku (najnowsze tendencje). In: Alina Naruszewicz-Duchlińska, Mariusz Rutkowski (eds.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji (pp. 120–127). Olsztyn: Instytut Języka Polskiego UWM.

Zierhofferowa, Zofia. (2007). Nakło nad Notecią. In: Kazimierz Rymut (ed.), Nazwy miejscowe Polski. Historia – Pochodzenie – Zmiany. Vol. VII Mą – N (p. 339). Kraków: Wydawnictwo Pandit.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2019.37.1.195-208
Data publikacji: 2019-12-27 16:17:32
Data złożenia artykułu: 2019-02-02 21:40:54


Statistics


Total abstract view - 593
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 308

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Henryk Duszyński-Karabasz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.