Specyfika nominacji programów telewizyjnych dla dzieci w Rosji

Elena Gudeleva, Ekaterina Sudarkina

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszych badań jest przeprowadzenie kompleksowej analizy nazw współczesnych programów telewizyjnych dla dzieci w Rosji na przykładzie sieci nadawczej największego federalnego kanału telewizyjnego dla dzieci i młodzieży “Karusel”. Badany materiał stanowi korpus 175 tytułów. Metody badawcze to: systematyzacja, klasyfikacja, analiza statystyczna, badanie grupy docelowej i porównanie, dla których wykorzystywane są nazwy radzieckich programów telewizyjnych. W artykule usystematyzowano nazwy programów i przekazów dla dzieci; omówiono ich cechy strukturalne oraz realizację aspektów funkcjonalnych i pragmatycznych w nominacji medialnej. Wyniki badania ujawniają z jednej strony związek hemeronimu z tematyką i problematyką transmisji, z drugiej zaś jego brak w przypadku gier słownych w tytule. Analiza porównawcza pozwala prześledzić dynamikę strategii nazywania. Wyniki badania ujawniają osobliwości wiekowe postrzegania hemeronimu, koncentrujące się poza skojarzeniami i wewnątrz skojarzeń tekstowych, co jest sposobem na utrwalenie pozycji telewizji w społeczeństwie.


Słowa kluczowe


hemeronim; program dla dzieci; nominacja medialna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


AO «Karusel'». M.: 2010–2018. (Èlektronnyj resurs). [АО «Карусель». М.: 2010–2018. [Электронный ресурс]. Downloaded from: http://www.karusel-tv.ru (access: 01.10.2018).

Dudnikova, Mariâ, Sergeevna. (2011). Nominativnaâ paradigma angloâzyčnogo televizionnogo diskursa: na materiale nazvanij razvlekatel'nyh teleperedač Britanii i SŠA: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Samara. [Дудникова, Мария Сергеевна. (2011). Номинативная парадигма англоязычного телевизионного дискурса: на материале названий развлекательных телепередач Британии и США: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Самара.]

Fedosova, Ol'ga, Ivanovna. (2010). Lingvističeskij status gemeronima (na materiale rossijskih i britanskih nazvanij SMI). Izvestiâ Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta, 5(49), pp. 76–80. [Федосова, Ольга, Ивановна. (2010). Лингвистический статус гемеронима (на материале российских и британских названий СМИ). Известия Волгоградского государственного педагогического университета, 5(49), с. 76–80.]

Frolov, Mihail, Evgen'evič. (2004). Televizionnyj diskurs informacionno-analitičeskih programm: dis. kand. filol. nauk. Tver'. [Фролов, Михаил, Евгеньевич. (2004). Телевизионный дискурс информационно-аналитических программ: дис. канд. филол. наук. Тверь.]

Kogat'ko, Anna, Gennad'evna. (2007). Otečestvennoe televidenie dlâ detskoj auditorii: teoriâ, istoriâ, perspektivnaâ model' funkcionirovaniâ. Avtoref. dis. ... kand. fil. nauk. Moskva. [Когатько, Анна, Геннадьевна. (2007). Отечественное телевидение для детской аудитории: теория, история, перспективная модель функционирования. Автореф. дис. ... канд. фил. наук. Москва.]

Krûkova, Irina, Vasil'evna. (2004). Reklamnoe imâ: ot izobreteniâ do precedentnosti. Volgograd: Peremena. [Крюкова, Ирина, Васильевна. (2004). Рекламное имя: от изобретения до прецедентности. Волгоград: Перемена.]

Skvorcova, Ekaterina, Vladimirovna. (2011). Èvolûciâ sistemy lingvističeskih markerov nazvanij amerikanskih fil'mov. Izvestiâ Samarskogo naučnogo centra Rossijskoj akademii nauk, 13(2), pp. 200–202. [Скворцова, Екатерина, Владимировна. (2011). Эволюция системы лингвистических маркеров названий американских фильмов. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 13(2), с. 200–202.]

Superanskaâ, Aleksandra, Vasil'evna. (1973). Obŝaâ teoriâ imeni sobstvennogo. Moskva. Nauka. [Суперанская, Александра Васильевна. (1973). Общая теория имени собственного. Москва. Наука.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2019.37.2.155-165
Data publikacji: 2019-12-31 19:00:42
Data złożenia artykułu: 2019-02-17 09:00:38


Statystyki

Widoczność abstraktów - 203
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 66

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Екатерина Сударкина, Елена Гуделева

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.