Kontakt

Adres

prof. dr hab. Lesław Hostyński

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Instytut Filozofii
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Osoba do kontaktu

Lesław Hostyński
Redaktor naczelny
Email: leslaw.hostynski@umcs.lublin.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: support@journals.umcs.pl