Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. Lesław Hostyński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sekretarz redakcji

  1. Małgorzata Dziekanowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii, Polska

Rada Naukowa

  1. Krzysztof Polit, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  2. Katarzyna Gurczyńska-Sady, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  3. Lorena Zuchel Lovera, Universidad Viña del Mar (Chile), Chile
  4. Jolanta Zdybel, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Instytut Filozofii (pracownik emerytowany)
  5. Agnieszka Kolasa Nowak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska
  6. Katrine Helene Andersen, Universidad de Copenhague, Dania
  7. Raúl Fornet-Betancourt, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Niemcy