Kontekst relacji społecznych „pracodawcy - studenci” i „respondenci - ankieterzy” w sytuacji badań popytu na pracę

Jagoda Jezior

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


Brak słów kluczowych

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2013.38.2.77
Data publikacji: 2013-04-15 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2015-07-19 12:31:21

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Jagoda Jezior

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.