Richarda Rorty’ego zbawienie przez sztukę

Cezary Mordka

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiam propozycję Richarda Rorty’ego dotyczącą rozwiązania problemu uprawomocnienia ludzkich przekonań o świecie, wraz z możliwością osiągnięcia swoistego zbawienia. Zbawienie wpierw proponowała religia, potem filozofia, a następnie nauka. Rorty krytykuje wszystkie te próby, twierdząc, iż są oparte na błędach w argumentacji. Proponuje radykalne zaniechanie starej perspektywy (tak religijnej, jak naukowej czy filozoficznej) na korzyść prób autokreacji, których celem jest niebycie kopią czegoś lub kogoś innego.


Słowa kluczowe


artysta; filozofia; neopragmatyzm; odzwierciedlanie; prawda; religia; sztuka; zbawienie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Rorty R., Filozofia a zwierciadło natury, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1994.

Rorty R., Introduction, [w:] Truth and Progress. Philosophical Papers, Cambridge University Press, 1998.

Rorty R., Metoda, nauki społeczne i społeczna nadzieja, [w:] Konsekwencje pragmatyzmu, przeł. C. Karkowski, Warszawa 1998.

Rorty R., Odpowiedź Kołakowskiemu, [w:] Habermas, Rorty, Kołakowski: stan filozofii współczesnej, przeł. i oprac. J. Niżnik, Warszawa 1996.

Rorty R., Pragmatyzm, relatywizm i irracjonalizm, [w:] Konsekwencje pragmatyzmu, przeł. C. Karkowski, Warszawa 1998.

Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W.J. Popowski, wyd. 2, Warszawa 2009.

Rorty R., Relatywizm: odnajdywanie i tworzenie, [w:] Habermas, Rorty, Kołakowski: stan filozofii współczesnej, przeł. i oprac. J. Niżnik, Warszawa 1996.

Sextus Empiryk, Zarysy pirrońskie, przeł. A. Krokiewicz, www.zrodla.historyczne.prv.pl [dostęp: 10.03.2016].

Stough C., Greek Skepticism. A Study in Epistemology, Berkeley and Los Angeles 1969.

Zięba W., Dekonstrukcja metafizyki, Rzeszów 2009.

Życiński J., Teizm i filozofia analityczna, t. 2, Kraków 1988.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2016.41.1.83
Data publikacji: 2016-10-06 10:30:08
Data złożenia artykułu: 2016-06-05 10:05:16

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Cezary Mordka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.