Procesy twórcze w warsztatach kreatywności

Justyna Rynkiewicz

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest próbą odkrycia istoty treningów kreatywności. Kreatywność jest zdolnością tworzenia rzeczy nowych i wartościowych. Poddam zatem analizie te dwa przymiotniki: „nowy” i „wartościowy”. Co więcej, podejmę problem założeń, jakie są czynione przez autorów warsztatów. Następnie zaprezentuję procesy twórcze opisane przez Margaret Baden oraz sposoby, w jakie można je rozwijać. Na koniec podejmę próbę określenia warunków efektywności warsztatów kreatywności.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bandura A., Społeczne uczenie się [w:] Encyklopedia Blackwella: Psychologia społeczna, red. A. Manstead [et al.], Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa 1996.

Fiske S., Morling B., Schematy [w:] Encyklopedia Blackwella: Psychologia społeczna, red. A. Manstead [et al.], Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa 1996.

Karwowski M., Konstelacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

Karwowski M., Klimat dla kreatywności, Engram, Warszawa 2009.

Limont W., Twórczość w aspekcie cyklu życia [w:] Twórczość − wyzwanie XXI wieku, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003.

Nęcka E., Proces twórczy i jego ograniczenia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1995.

Nęcka E., Trening twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., Psychologia poznawcza, Warszawa 2006.

Popek S., KANH − Kwestionariusz twórczego zachowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.

Sady W., Spór o racjonalność naukową. Od Poincarégo do Laudana, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2000.

Strelau J., Doliński D., Psychologia. Podręcznik akademicki, Sopot 2008.

Szmidt K., Trening kreatywności, Helion, Gliwice 2008.

Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Tokarz A., Dynamika procesu twórczego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005.

Zawadzki R., Psychologia i twórczość, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2014.39.1.33
Data publikacji: 2015-05-23 21:00:41
Data złożenia artykułu: 2015-05-13 11:46:40

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio I – Philosophia-Sociologia

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.