Zmiany kultury emocjonalnej pracowników socjalnych w Polsce

Tatiana Kanasz

Streszczenie w języku polskim


Ramą teoretyczną niniejszego tekstu jest koncepcja kultury emocjonalnej Stevena Gordona. Obejmuje ona słowniki emocji, normy i przekonania wobec emocji. Interesują mnie aspekty kultury emocjonalnej profesjonalistów w sektorze pomocy społecznej. Uzyskane wyniki mają służyć dalszym dyskusjom na temat przemian kultury emocjonalnej w sferze pomocy.


Słowa kluczowe


socjologia emocji; pomoc; Polska; kultura emocjonalna; wartości; emocje; pracownicy socjalni; transformacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieńko M., Dylematy profesji i roli w refleksyjnym projekcie tożsamości współczesnego pracownika socjalnego na przykładzie pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa 2012.

Binder P., Palska H., Pawlik W., Zaproszenie do socjologii emocji, [w:] P. Binder, H. Palska, W. Pawlik (red.), Emocje a kultura i życie społeczne, Warszawa 2009.

Czerner A., Nieroba E., Język socjologów emocji – subiektywny przewodnik, [w:] A. Czerner, E. Nieroba (red.), Studia z socjologii emocji, Opole 2011.

Florys E.M., Identyfikacja z zawodem pracowników socjalnych, „Annales UMCS. Sectio J” 2016, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/j.2016.29.1.67.

Gordon S., Institutional and impulsive orientations in selectively appropriating emotions to self, [w:] D.D. Franks, E. Doyle McCarthy (eds.), The Sociology of Emotions, Greenwich 1989.

Gordon S., Social Structural Effects on Emotions, [w:] T. Kemper (ed.), Research Agenda for Sociology of Emotions, New York 1990.

Górniak K., Bieda i wykluczenie społeczne w perspektywie (dobroczynnych) organizacji pozarządowych, [w:] E. Tarkowska (red.), Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa 2013.

Hochschild A.R., Ideology and Emotion Management: A Perspective and Path for Future Research, [w:] T.D. Kemper (ed.), Research Agendas in the Sociology of Emotions, Albany 1990.

Hochschild A.R., Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, Warszawa 2009.

Kalbarczyk A., Wizje biedy i wykluczenia społecznego w praktyce polskiego systemu pomocy społecznej, [w:] E. Tarkowska (red.), Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa 2013.

Kanasz T., Badania emocji społecznych pracowników socjalnych, „Praca Socjalna” 2014, nr 1.

Kanasz T., Buying Food for a Hungry Person in Poland: A Case of an Internet Discussion, “Studies in Global Ethics and Global Education” 2016, Vol. 6(1).

Kanasz T., Poczucie zadowolenia z wykonywanej pracy w opiniach pracowników socjalnych, [w:] M. Mikołajczyk (red.), Pomoc społeczna i praca socjalna – różne oblicza i zadania, Warszawa 2014.

Kanasz T., Pomoc osobom doświadczającym ubóstwa w świetle socjologii emocji, „Praca Socjalna” 2016, nr 4.

Kanasz T., Zielińska I., Emotional Labour of the Polish Social Workers: The Study in Sociology of Emotions, “Polish Sociological Review” 2017, No. 3.

Kaźmierczak T., Pracownicy socjalni, kapitał ludzki, profesjonalna praktyka, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa 2012.

Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, http://federacja-socjalnych.pl/images/PDF/kodeks_etyczny.pdf [dostęp: 25.04.2018].

Łuczyńska M., Pracownicy socjalni w procesie zmian – na podstawie badań z 1988, 1995 i 2010 roku, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa 2012.

Niesporek A., Trembaczowski Ł., Warczok T., Granice symboliczne. Studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych, Kraków 2013.

Rymsza M., Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa 2012.

Rymsza M., W stronę pracy środowiskowej i nowych ról zawodowych pracowników socjalnych, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa 2012.

Sawicka M., Pojęcie kultury emocjonalnej jako narzędzie analizy socjologicznej, „Kultura i Społeczeństwo” 2015, nr 1.

Tarkowska E., Biedni o biedzie, biedni o sobie, [w:] E. Tarkowska (red.), Dyskursy ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa 2013.

Tarkowska E., O potrzebie uwzględnienia kultury raz jeszcze, [w:] P. Kozłowski, H. Domański (red.), Po 20 latach: polska transformacja z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i prawniczej, Warszawa 2010.

Trawkowska D., Pracownicy socjalni jako środowisko zawodowe. Portret czy portrety pracowników socjalnych? (komentarz), [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Warszawa 2012.

Turner J.H., Stets J.E., Socjologia emocji, Warszawa 2009.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593).

Zbyrad T., Pracownicy socjalni: od służby człowiekowi ku wypaleniu zawodowemu. Studium socjologiczne na przykładzie województwa podkarpackiego, Kraków 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2018.43.1.145-158
Data publikacji: 2018-11-20 14:05:22
Data złożenia artykułu: 2017-11-30 22:03:11

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Tatiana Kanasz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.