Zmiany klimatu jako czynnik warunkujący transformację przyszłych stosunków międzynarodowych

Marcel Błoch

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł traktuje o zmianach klimatu jako czynniku, który oddziałując na życie społeczne, będzie miał istotne znaczenie dla przeobrażenia współczesnych stosunków międzynarodowych w przyszłości. W opracowaniu został opisany uproszczony schemat zmian klimatu, wskazujący, że z jednej strony ludzie i ich działalność gospodarcza są źródłem problemu, z drugiej natomiast są odbiorcami jego skutków. W dalszej kolejności opisano podstawy współczesnego ładu międzynarodowego ze wskazaniem na jego powiązania z ładem gospodarczym. Na tej podstawie omówiono możliwe kierunki zmian w środowisku międzynarodowym, uwzględniając zarówno bierność w sprawie przeciwdziałania problemowi, jak i podjęcie międzynarodowych działań w tym zakresie.


Słowa kluczowe


zmiany klimatu; ład międzynarodowy; stosunki międzynarodowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


,1 mld ludzi na świecie nie ma dostępu do wody pitnej w miejscu zamieszkania, a ponad dwa razy więcej pozbawionych jest odpowiednich warunków sanitarnych, www.unicef.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2-1-mld-osob-na-swiecie-nie-ma-dostepu-do-wody-pitnej-w-miejscu-zamieszkania-a-ponad-dwa-razy-wiecej-pozbawionych-jest-odpowiednich-warunkow-sanitarnych [dostęp: 30.05.2018].

faktów o zakwaszeniu oceanów, http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/20-faktow-o-zakwaszaniu-oceanow-42 [dostęp: 30.05.2018].

Bangladesz. Przed nami sztorm, www.national-geographic.pl/national-geographic/ludzie/bangladesz-przed-nami-sztorm [dostęp: 03.04.2018].

Chomsky N., Zysk ponad ludzi: neoliberalizm a ład globalny, Wrocław 2000.

Ciszak P., Arktyka nowym El Dorado Putina. Rosja szykuje się do wojny o surowce ukryte pod lodem, www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/arktyka-ropa-gaz-rosja-usa,23,0,2320151.html [dostęp: 03.04.2018].

CO2 emissions (metric tons per capita), https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC?view=chart [dostęp: 03.04.2018].

Cowie J., Zmiany klimatyczne. Przyczyny, przebieg i skutki dla człowieka, Warszawa 2009.

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=BD&name_desc=false&view=chart [dostęp: 03.04.2018].

Karaczun Z., Zmiany klimatu a bezpieczeństwo narodowe Polski, Warszawa 2011.

Kelley C.P., Mohtadib S., Canec M.A., Seagerc R., Kushnirc Y., Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought, www.pnas.org/content/112/11/3241.full.pdf [dostęp: 03.04.2018].

Kozielecki M., Co to jest zakwaszenie oceanów?, www.zielonazmiana.pl/edukacja/ekologia/zakwaszenie-oceanow [dostęp: 03.04.2018].

Kundzewicz Z., Cieplejszy świat. Rzecz o zmianach klimatu, Warszawa 2013.

Pachauri R.K., Meyer L. (Hrsg.), Klimaänderung 2014. Synthesebericht, 2015, www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/deutch/IPCC-AR5_SYR_barrierefrei.pdf [dostęp: 03.04.2018].

Pietraś M., Hybrydowość późnowestfalskiego ładu międzynarodowego, [w:] M. Pietraś, K. Marzęda-Młynarska (red.), Późnowestfalski ład międzynarodowy, Lublin 2008.

Pietraś M., Międzynarodowy reżim zmian klimatu, Toruń 2011.

Popkiewicz M., Świat na rozdrożu, Katowice 2012.

Population, total, https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?name_desc=false&view=chart [dostęp: 03.04.2018].

Powódź, monsun, osuwiska. Siły natury pustoszą Azję, https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/swiat,27/powodz-monsun-osuwiska-sily-natury-pustosza-azje,236465,1,0.html [dostęp: 03.04.2018].

Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene, www.unicef.org/publications/files/Progress_on_Drinking_Water_Sanitation_and_Hygiene_2017.pdf [dostęp: 03.04.2018].

Rosną emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa, http://dlaklimatu.pl/rosna-emisje-gazow-cieplarnianych-z-rolnictwam [dostęp: 30.05.2018].

Skawiński P., Monsun przynosi teraz tylko nieszczęście, http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/533833,indie-monsun-powodz-nieszczescie-reportaz-zdjecia.html [dostęp: 03.04.2018].

Stern N., Globalny ład. Zmiany klimatu a powstanie nowej epoki postępu i dostatku, Warszawa 2010.

Śmigrowska M., Popkiewicz M., Golfsztrom najsłabszy od ponad 1000 lat, http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/3009/golfsztrom-najslabszy-od-ponad-1000-lat [dostęp: 03.04.2018].

Tragiczne skutki monsunu. 1200 ofiar śmiertelnych, miliony osób bez dachu nad głową, https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/swiat,27/tragiczne-skutki-monsunu-1200-ofiar-smiertelnych-miliony-osob-bez-dachu-nad-glowa,239439,1,0.html [dostęp: 03.04.2018].

Trends in Atmospheric Carbon Dioxide, Earth System Research Laboratory, www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/graph.html [dostęp: 03.04.2018].

Zmiana klimatu 2013. Fizyczne podstawy naukowe. Podsumowanie dla Decydentów, Warszawa 2015, www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/polish/ar5-wg1-spm.pdf [dostęp: 30.04.2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2018.43.1.215-231
Data publikacji: 2018-11-20 14:05:26
Data złożenia artykułu: 2017-12-31 15:46:55

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Marcel Błoch

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.