Stosunek społeczeństwa polskiego do przeszłości a tożsamość narodowa. Analiza badań sondażowych

Artur Wysocki

Streszczenie w języku polskim


Opracowanie podejmuje problem znaczenia przypisywanego przeszłości i historii przez współczesne społeczeństwo polskie w kontekście tożsamości narodowej. Na podstawie reprezentatywnych badań sondażowych z ostatnich lat autor stara się odpowiedzieć na pytania: W jakim stopniu Polacy interesują się historią własnego kraju? Na ile dzieje własnej wspólnoty narodowej są źródłem dumy bądź wstydu? W jakim stopniu znajomość historii mieści się w postulowanych postawach patriotycznych i w ogóle stanowi istotne kryterium uznania kogoś za Polaka? Przeprowadzona analiza prowadzi do konkluzji, że wspólna przeszłość jest jednym z kluczowych elementów współczesnej tożsamości narodowej Polaków.


Słowa kluczowe


przeszłość; historia; tożsamość narodowa; polskość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005.

Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa 2010.

CBOS, Co łączy Polaków? Komunikat z badań BS/168/2013, Warszawa 2013.

CBOS, Między patriotyzmem a nacjonalizmem. Komunikat z badań nr 151/2016, Warszawa 2016.

CBOS, Świadomość historyczna Polaków. Komunikat z badań BS/68/2016, Warszawa 2016.

Glasser W., The Identity Society, New York 1971.

Kłoskowska A., Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej, „Kultura i Społeczeństwo” 1992, nr 1.

Smith A.D., Interpretations of national identity, [w:] A. Dieckhoff, N. Gutierrez (eds.), Modern Roots. Studies of National Identity, Aldershot 2001.

TNS, Czy jesteśmy zwycięzcami? Polacy o przeszłości i o II wojnie światowej. Komunikat z badań K.034/15, Warszawa 2015.

TNS, Polacy wobec historii – zainteresowanie i wiedza. Komunikat z badań K.026/14, Warszawa 2014.

TNS OBOP, Polacy wobec swojej historii. Komunikat z badań K.036/06, Warszawa 2006.

TNS OBOP, Społeczne kryteria polskości 1988–1998–2008. Komunikat z badań K.61/08, Warszawa 2008.

Wysocki A., O rozumieniu i stosowaniu tożsamości narodowej w naukach społecznych, „Konteksty Społeczne” 2014, nr 2.

Wysocki A., Poczucie tożsamości narodowej Polaków w kontekście zachodnioeuropejskim, „Opuscula Sociologica” 2017, nr 3, DOI: http://dx.doi.org/10.18276/os.2017.3-05.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2018.43.1.111-124
Data publikacji: 2018-11-20 14:05:20
Data złożenia artykułu: 2018-02-12 11:35:59

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Artur Wysocki

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.