Don Kichot: w obliczy władzy

Witold Jacorzynski

Streszczenie w języku polskim


W artykule wyjaśniono relacje władzy w słynnej powieści Don Kichot autorstwa Miguela de Cervantesa. Gdy Don Kichot staje się ofiarą złudzenia, że jest odważnym i szlachetnym rycerzem, którego misją jest naprawienie wszelkich bolączek świata, musi zmierzyć się ze swoimi krewnymi i przyjaciółmi, siostrzenicą, gosposią, fryzjerem Nicolasem, kapłanem, Sansónem Carrasco i wieloma innymi osobami, które próbują zmusić go do powrotu na swoją farmę, aby go „uratować”. Ich postawy można postrzegać jako strategie obrony systemu społecznego, w którym szaleństwo Don Kichota stanowiło zagrożenie. Don Kichot sprzeciwiał się instytucjom, na których opierał się siedemnastowieczny system społeczny w Hiszpanii. Były to: rodzina, państwo, kościół, autorytet naukowy. Chociaż podjęto gwałtowne i paternalistyczne próby, by powstrzymać misję Don Kichota, prawdziwym celem jego „dobroczyńców” nie była anihilacja, lecz symboliczne przywłaszczenie jego odwagi, spontaniczności i stanowczości.


Słowa kluczowe


Don Kichot; władza polityczna; praktyka; odporność; porządek społeczny; symboliczne przywłaszczenie

Pełny tekst:

PDF (Español (España))

Bibliografia


Bourdieu P., Le sens pratique, Paris 1980.

Bourdieu P., Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris 1994.

Cervantes M. de, Don Quijote de la Mancha, Madrid 2005.

Douglas M., Naturala Simbols, London 1970.

Douglas M., Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo, London 1966.

Durkheim E., De la division du travail social, Félix Alcan, PUFP, 1893.

Foucault M., Dits et écrits, 4 vols, Paris 1994.

García de Cortázar F., González Vesga M.J., Breve Historia de España, tomos I–II, Barcelona 1996.

García Martín P. (ed.), El Quijote en la cultura popular ‘las imágenes pobres y los cinco sentidos’, Valladolid 2005.

Gellner E., El nacionalismo y las dos formas de cohesión social en las sociedades compleja, [en:] Cultura, Identidad y Política, Barcelona 1998.

Giddens A., Central Problems in Social Theory, Berkeley 1979, DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-16161-4.

Giddens A., The Constitution of Society, Berkeley 1984.

Jacorzynski W., Del salvaje exótico al otro cultural: conflictos éticos en la antropología social, México 2016.

Jacorzynski W., En la cueva de la locura. Aportaciones de Ludwig Wittgenstein a la antropología social, México 2007.

Jacorzynski W., La maldición de Judas Iscariote: la aportación de Ludwig Wittgenstein a la filosofía y antropología de la religión, México 2011.

Luhman N., Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt am Main 1997.

MacIntyre A., Tras la virtud, Barcelona 2004.

Marx K., Del epílogo a la segunda edición de El Capital, [en:] Introducción general a la crítica de la economía política/1857 y otros escritos sobre problemas metodológicos, Córdoba 1974.

Moyal-Sharrock D., Understanding Wittgenstein’s “On Certainty”, London 2004.

Nietzsche F., La genealogía de la moral, Madrid 1972 (Según la versión de Andrés Sánchez Pascual).

Parsons T., Social Structure and Personality, London 1970.

Schatzki T.R., Social Practices. A Wittgensteinian Approach to Human Activity and the Social, Cambridge 1996.

Schatzki T.R., The Timespace of Human Activity. On Performance, Society, and History as Indeterminate Teleological Events, New York 2010.

Schatzki T.R., Knorr Cetina K., Savigny E. (eds.), The Practice Turn in Contemporary Theory, London 2001.

Simmel G., “Confllict” in On Individuality and Social Forms, Chicago 1971.

Wittgenstein L., Investigaciones filosóficas, Barcelona 1988.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2017.42.2.121
Data publikacji: 2018-06-13 09:03:28
Data złożenia artykułu: 2018-02-25 12:06:03


Statystyki


Widoczność abstraktów - 832
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Español (España)) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Witold Jacorzynski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.