Juan Larrea i Nowy Świat: między filozofią a mistycyzmem

Katrine Helene Andersen

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego opracowania była analiza mistycznych cech doświadczeń J. Larrei w Peru i Meksyku, opisanych w Orbe i Diario del Nuevo Mundo. Zostały one porównane z definicją mistycznego doświadczenia W. Jamesa. Przeprowadzono analizę ich rozwoju i realizacji w celu zbadania relacji między tym, co osobiste i absolutne w filozoficznym projekcie Larrei. Na tej podstawie wskazano, że poprzez mistycyzm Larrea porzuca indywidualne „ja” jako podmiot myślący oraz że podstawą metodologii jego metafizycznego myślenia są Orbe i Diario del Nuevo Mundo.


Słowa kluczowe


Juan Larrea; mistycyzm; filozofia; „Nowy Świat”; dziennik

Pełny tekst:

PDF (Español (España))

Bibliografia


Abellán J.L., El exilio filosófico en América. Los transterrados de 1939, Madrid 1998.

Díaz de Guereñu J.M., Orbe de Juan Larrea, “Ínsula” 1990, Vol. 527.

Hodges M., The Claims for Mysticism in the Varieties of Religious Experience, “Journal of Speculative Philosophy” 2011, Vol. 25(4), DOI: https://doi.org/10.5325/jspecphil.25.4.0396.

James W., The Varieties of Religious Experience, New York 2015.

Larrea J., Diario del Nuevo Mundo, Madrid 2015.

Larrea J., Orbe, Barcelona 1990.

Larrea J., Razón de Ser, Madrid 1974.

Larrea J., Versión Celeste, Madrid 2003.

López González de Orduña H., Hacia una definición de Orbe de Juan Larrea, “Bulletin of Hispanic Studies” 2001, Vol. 78(3), DOI: https://doi.org/10.1080/000749001300342070.

Martín Velasco J., El fenómeno místico, Madrid 2009.

Morelli G., Introducción, [en:] J. Larrea, Poesía y Revelación, Madrid 2009.

Nieto Nuño M., Introducción, [en:] J. Larrea, Versión Celeste, Madrid 2003.

Pittarello E., Juan Larrea: Desfiguraciones al uso, “Etudes Hispaniques” 1992, núm. 19.

Rorty R., Some Inconsistencies in James’s Varieties, [en:] William James and a Science of Religions, New York 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2018.43.2.9-25
Data publikacji: 2019-06-10 13:32:29
Data złożenia artykułu: 2019-03-24 10:25:53


Statystyki


Widoczność abstraktów - 942
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Español (España)) - 0

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Katrine Helene Andersen

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.