Journal Sponsorship

Publisher


ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin
Budynek Biblioteki Głównej UMCS, III p., 
tel.: (081) 537 53 04;
e-mail: sekretariat@wydawnictwo.umcs.lublin.pl

www.wydawnictwo.umcs.lublin.pl