Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia

Politologiczna sekcja „Annales UMCS” jest recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym od 1994 r. przez Wydział Politologii UMCS. Czasopismo publikuje artykuły z zakresu szeroko pojętych nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, teorii mediów i komunikowania, a także bezpieczeństwa. W szczególności redakcja jest zainteresowana artykułami z dziedzin: teoria polityki, myśl polityczna, współczesne ruchy i doktryny polityczne, współczesne systemy polityczne, partie i systemy partyjne, mniejszości narodowe i etniczne, stosunki międzynarodowe, socjologia polityki, prawa człowieka, samorząd i polityka lokalna, media i komunikowanie społeczne, studia nad dziennikarstwem, integracja europejska. 

 

 

Punkty MNiSW 2019: 20

 

ISSN: 1428-9512
e-ISSN: 2300-7567
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 20%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 26, No 1 (2019)


Okładka